Je táto stránka pre vás požehnaním?Výsledky

Pri nohách Pána Ježiša

1.    ODPUSTENIE HRIECHOV – Lukáš 7, 38

I keď si farizej pozval Pána Ježiša do svojho domu, nesadol si k Jeho nohám. Chcel s Ním sedieť pri stole. Žena nepozvala Pána Ježiša do svojho domu (možno nemala dom), ale bola si vedomá svojho najväčšieho problému: hriechu. Vedela, že potrebuje odpustenie. Priniesla svoje hriechy k nohám Pána Ježiša.
PÁN JEŽIŠ JE BOH, KTORÝ ODPÚŠŤA HRIECHY!

2.    SPRÁVNE VYUČOVANIE – Lukáš 10, 39

Mária vedela, že sa potrebuje učiť. Marta privítala Pána Ježiša vo svojom dome v Betánii, ale Mária si sadla k Jeho nohám. Učenie si vyžaduje koncentráciu. Je pravda, že Mária nepozvala Pána Ježiša, ale zaujala miesto, ktoré bolo pre ňu najlepšie: pri nohách Pána Ježiša! Toto je “lepší podiel” (Lukáš 10, 42).
PÁN JEŽIŠ JE PRAVDA. ON NÁS POZNÁ A MILUJE!

3.  POTEŠENIE – Ján 11, 32

Mária bolestivo prežívala stratu svojho brata Lazara. Nesústredila sa na hrob, i keď si Židia mysleli, že tam mala namierené. Vedela, že nemôže očakávať potešenie od ľudí, ktorí majú rovnaké problémy. Mária prišla na správne miesto: k nohám Pána Ježiša. Iba On môže priniesť potešenie. Na mieste smútku a sklamania Pán Ježiš priniesol Márii radosť.
PÁN JEŽIŠ JE BOH, KTORÝ SA O NÁS STARÁ V NAŠICH PROBLÉMOCH!

4.   ŽIVOT DIEŤAŤA – Lukáš 8, 41      

Smrť dieťaťa spôsobila, že Jairus hľadal Ježiša. Našiel Ho a padol Mu k nohám. Spoznal, že nikto nemôže dať život jeho dieťaťu. Potvrdil pravdu, že deti bez Pána Ježiša sú mŕtve. Viac ako rodičovskú lásku, vzduch na dýchanie, strechu nad hlavou, oblečenie a jedlo, deti potrebujú Pána Ježiša. Jairus vedel, kto mu pomôže vyriešiť smrť jeho dievčatka.
PÁN JEŽIŠ JE BOH, KTORÝ CHCE DAŤ ŽIVOT VŠETKÝM DEŤOM!

5.   VĎAČNOSŤ – Lukáš 17, 16

Desať malomocných stretlo Pána Ježiša a každý z nich zakúsil Božiu lásku. Všetci boli očistení z malomocenstva. Vrátili sa do normálneho života. Iba jeden z nich – Samaritán, pochopil, komu má poďakovať. Vrátil sa a padol k nohám Pána Ježiša. Nepochopiteľné nie je to, že iba jeden sa vrátil, ale že deviati neprišli. Samaritán bol dvakrát obnovený – fyzicky i duchovne. Vďačnosť odkryla jeho duchovnosť.
PÁN JEŽIŠ JE BOH, KTORÝ SI ZASLÚŽI NAŠU VĎAČNOSŤ!

6.    VÍŤAZSTVO NAD STRACHOM – Zjavenie 1, 17

Keď apoštol Ján videl Pána Ježiša v jeho sláve, cítil strach. Poznal Pána Ježiša, kráčal s Ním, počul Ho vyučovať, dotýkal sa Ho. Keď Ho však videl v Jeho sláve, napriek svojmu veku Mu padol k nohám! Dobre vedel, že Pán Ježiš je prvý a posledný. Onemel, aby mohol Pán Ježiš hovoriť. Apoštol Ján je veľkým príkladom človeka, ktorý žil pre Ježiša Krista. Porozumel, že najlepšie miesto na svete je pri nohách Pána Ježiša!

PÁN JEŽIŠ JE BOH, HODNÝ VŠETKÉHO V NAŠICH ŽIVOTOCH A VŠETKEJ SLÁVY!

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).