CzeslawBassara

Czeslaw Bassara

TTë nderuar miq,

Ju urojmë mirëseardhjen në faqen e internetit të “Shpallja e Fjalës”! Dëshirojmë të jemi bekim për ju pasi edhe Bibla Fjala e Perëndisë u bë bekim ndaj nesh.

Qëllimi i kësaj shërbese nuk është ka të bëjë me misionin metodologjinë apo programet e BUF-ës. Ka të bëjë me Biblën, që do të thotë mesazhe Biblike' përvijime dhe artikuj rreth të kuptuarit dhe të zbatuarit të Biblës!

Sa më thellë hyjmë në Fjalën e Perëndisë aq më gjerë do tl shkojmë për të ungjillizuar brezin e ri për Krishtin! Ndërsa i përdorni materialet lutem për këtë shërbesë.

Dr. Czesław Bassara

Is this site a blessing to you?Rezultatet

Proclaiming the Word!

“Shpallja e Fjalës” është një shërbesë ndërkombëtare mësimdhënëse biblike e BUF-ës. 
Ka për qëllim të prekë nevojat shpirtërore të stafit të BUF-ës anë e mbanë botës.  Po ashtu është një bekim për ata që e konsiderojnë seriozisht Biblën si Fjala e Perëndisë.

Kjo shërbesë e përfaqëson BUF-ën në vended he evenimente të ndryshme:

MËSIMDHËNIE DHE PREDIKIM
Duke dhënë mësim në Institutet e BUF-ës,
Duke e përfaqësuar BUF-ën dhe duke dhënë mësim në shkolla biblike dhe seminarë teologjik,
Duke folur në konferenca, zmbrapsje, dhe shërbesa kishe të ndryshme.

DUKE E PËRFAQËSUAR BUF-ën
Përmes vizitave ndaj pastorëve dhe udhëheqësve të Krishterë,
Duke e përfaqësuar BUF-ën në forume ndërkombëtare, konsultime dhe konferenca

DUKE SHKRUAR
Duke shkruar artikuj dhe skica. Shumica e tyre janë në dispozicion në këtë faqe interneti.

 

James N. Spurgeon shkroi:

Punën e zgjedh vetë kurse në shërbesë të thërret Krishti. Në punë pret që të marrësh, në shërbesë kthen diçka që të është dhënë. Puna varet nga aftësitë që ke, shërbesa varet nga gatishmëria jote ndaj Perëndisë. Një punë e bërë mirë të sjell lavdërime, një shërbesë e bërë mirë i sjell nder Krishtit.    

 

Kjo shërbesë është për t’i sjellur nder Zotit tone Jezus Krisht.

Mund ta kopjoni dhe ta përdorni materialet e kësaj faqeje internet për aq kohë sa të përmendni shërbesën tonë dhe të mos e ndyshoni përmbajtjen. Gjithashtu jeni të ftuar t’i tregoni dëgjuesve dhe lexuesve tuaj rrethburimit të këtyre materialeve: www.proword.eu, që është në fakt “Shpallja e Fjalës” (Shërbesë Ndërkombëtare Mësimdhënëse Biblike e BUF-ës).