Is this site a blessing to you?Rezultatet

Duke i shërbyer Perëndisë si familje

Kemi më shumë e më shumë familje ku fëmijët e tyre nuk e ndjekin Zotin.  Perëndia do që familjet ti shërbejnë Atij.

Rregulli i dhënë i Perëndisë

  • Babai (Efesianët 5:23, 1 e Timoteut 3:4-5).


Babai duhet ta udhëheqë familjen duke:

Dhënë mësim Fjalën e Perëndisë
U lutur me familjen
Jetuar si shembull
Dashur gruan dhe fëmijët e tij
Treguar dhembshuri dhe vendosmëri

  • Nëna (Fjalët e Urta 31:25-28; Titit 2:3-5)

Nëna duhet ta përmbushë rolin e saj në shtëpi duke:

U kujdesur për nevojat fizike dhe shpirtërore të burrit dhe fëmijëve të saj.
E bërë shtëpinë e saj prioritet (atmosferë).
U përkushtuar ndaj rolit të ndihmëses.

  • Fëmijët (Fjalët e Urta 1:8, Efesianëve 6:1-2; Fjalët e urta 23:24-25)

Fëmijët duhet t’i duan dhe t’i binden prindërve në Zotin.

Tiparet e mira të Jobit (Jobi 1:1-5)

Jobi kishte frikë nga Perëndia, i largohej së keqes (vargu 1) dhe adhuronte Perëndinë (vargu 5). Si një baba i mirë jetoi një jetë të drejtë përpara fëmijëve të tij. 

Ai u kujdes për nevojat e tyre fizike dhe shpirtërore.  U lut për ta që mëkatet t’i faleshin dhe që do të jetonin në mënyrë të drejtë. 

Abrahami një personazh i shquar i një ati të perëndishëm (Zanafilla 18:19)

Abrahami besoi tërësisht që Fjala e Perëndisë është e vërteta, bekimi dhe urtësia për të dhe për fëmijët e tij. Prandaj, i urdhëroi fëmijët që të ecnin në Udhën e Perëndisë ashtu sikur se ai vetë. Si një at’ ai i kultivoi bindjen fëmijëve të tij. 

Perëndia dëshiron që familjet t’i shërbejnë Atij.

Dr. Czeslaw Bassara ( Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon shkroi:

Punën e zgjedh vetë kurse në shërbesë të thërret Krishti. Në punë pret që të marrësh, në shërbesë kthen diçka që të është dhënë. Puna varet nga aftësitë që ke, shërbesa varet nga gatishmëria jote ndaj Perëndisë. Një punë e bërë mirë të sjell lavdërime, një shërbesë e bërë mirë i sjell nder Krishtit.    

 

Kjo shërbesë është për t’i sjellur nder Zotit tone Jezus Krisht.

Mund ta kopjoni dhe ta përdorni materialet e kësaj faqeje internet për aq kohë sa të përmendni shërbesën tonë dhe të mos e ndyshoni përmbajtjen. Gjithashtu jeni të ftuar t’i tregoni dëgjuesve dhe lexuesve tuaj rrethburimit të këtyre materialeve: www.proword.eu, që është në fakt “Shpallja e Fjalës” (Shërbesë Ndërkombëtare Mësimdhënëse Biblike e BUF-ës).