Is this site a blessing to you?Rezultatet

Për çfarë mesazhi kanë nevojë fëmijët e sotshëm?

1. Kanë nevojë të dëgjojnë për Perëndinë 

Perëndia është burimi i shpëtimit.  Fëmijët kanë nevojë ta dinë se kush është Perëndia dhe se ç’bën Ai? Kurrë nuk do ta kuptojnë fëmijët përgjegjësinë për mëkatin pa pasur si fillim një portret të qartë të Perëndisë.

Dhe ja pse u japim mësim:

 • Perëndia të krijoi ty (Veprat 17:23-29): ti ke përgjegjësi para Tij
 • Perëndia të ka folur përmes Biblës (1 e Korintasve 3-4): ti ke përgjegjësi ta dëgjosh
 • Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë (Veprat 17:31): Atij i duhet të të gjykojë
 • Perëndia është i mirë dhe të do (Gjoni 3:16): Ai e bëri të mundur shpëtimin për ty.

 

2. Kanë nevojë të mësojnë rreth mëkatit

Mësimdhënia rreth mëkatit tregon edhe nevojën për shpëtim. Mëkati dhe pasojat e tij duhen sqaruar tërësisht dhe seriozisht. Dhe ja pse u japim mësim:

 • Mëkati yt është kundra Perëndisë (Psalmi 51:4)
 • Je mëkatar prej natyre (Efesianëve 2:3) dhe prej veprimeve (Romakëve 3:23)
 • Për shkak të mëkatit meriton ndëshkimin e Perëndisë. (Romakëve 1:18)


3. Kanë nevojë të dëgjojnë rreth Jezus Krishtit

Mësimdhënia rreth Jezus Krishtit u tregon fëmijëve të vemten rrugë për shpëtim. Fëmijët kanë nevojë të dinë se kush është Jezus Krishti dhe se ç’ka bërë Ai. Dhe ja pse u japim mësim:

 • Jezus Krishti është Perëndia Bir, Shpëtimtari i Vetëm (Veprat 9:20)
 • Ai vdiq për ty (Veprat 2:23,36,38)
 • U ngrit përsëri për ty (Veprat 2:24-32)
 • U ngjit përsëri në Qiell (Veprat 2:23-32)


4. Kanë nevojë të dëgjojnë për pendimin dhe besimin


Duke i thirrur fëmijët të vijnë tek Krishti është pjesë thelbësore e Ungjillit (Gjoni 6:37,Gjoni 1:12)

Dhe ja pse u japim mësim:

 • Jezus Krishti të fton të vish tek Ai (Mateu 11:28)
 • Duhet të kthehesh prej mëkateve te Perëndia (Veprat 2:38,20,21)
 • Duhet t’i besosh Krishtit dhe t’i dorëzohesh totalisht Atij (Veprat 16:31,20,21)


Pendimi dhe besimi përfshijnë një reagim total ndaj thirrjes së Krishtit: mendje, zemër dhe vullnet. (Romakëve 6:17)

Dr. Czeslaw Bassara ( Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon shkroi:

Punën e zgjedh vetë kurse në shërbesë të thërret Krishti. Në punë pret që të marrësh, në shërbesë kthen diçka që të është dhënë. Puna varet nga aftësitë që ke, shërbesa varet nga gatishmëria jote ndaj Perëndisë. Një punë e bërë mirë të sjell lavdërime, një shërbesë e bërë mirë i sjell nder Krishtit.    

 

Kjo shërbesë është për t’i sjellur nder Zotit tone Jezus Krisht.

Mund ta kopjoni dhe ta përdorni materialet e kësaj faqeje internet për aq kohë sa të përmendni shërbesën tonë dhe të mos e ndyshoni përmbajtjen. Gjithashtu jeni të ftuar t’i tregoni dëgjuesve dhe lexuesve tuaj rrethburimit të këtyre materialeve: www.proword.eu, që është në fakt “Shpallja e Fjalës” (Shërbesë Ndërkombëtare Mësimdhënëse Biblike e BUF-ës).