Is this site a blessing to you?Rezultatet

Pse duhet të përfshihemi në Mision?

Mateu 28:18-20
Marku 16:15
Gjoni 20:21
Romakëve 10, 13-15
Veprat 13:2-4


Është një fakt historik që kombet pa Ungjillin ka më shumë varfëri,krim,sëmundje,shtëpi të ndara,fëmijë të paligjhsëm, zili, korrupsion dhe luftra sesa ato vende që e lejojnë lirinë e Ungjillit për t’u predikuar.

Regjistrat tregojnë se në 6000 vjet janë kryer 14530 luftra. Kjo çon në mesataren 2,6 luftra në vit.
Çezarit i kushtoi 0,75 $ për të vrarë një ushtar armik. Napoleonit i kushtoi $3000. Në Luftën e I-rë Botërore shpenzuam $21000 për çdo armik të vrarë. Në Luftën e II-të Botërore ishte $200.000. Luftrat moderne kushtojnë $1.000.000. për secilin.

Mendo sikur këto para të shkonin për mision!

Arsyet tona për mision:

1.    Të përmbushim Urdhëresën e Madhe të Zotit tonë Jezus Krisht.(Mateu 28:19-20)
a.    Më shumë shqetësohemi për ndërtesat tona.
b.    Më shumë kapemi pas numrave të mëdhenj.
c.    Më shumë kapemi pas sasisë së profesionistëve në kishë.

2.    Të ndajmë dhembshurinë e Zotit Jezus (Mateu 9:36-38,18:10-14)

a.    Duhet ta dëgjojmë thirrjen prej së larti (Shko tek shtëpia e Kornelit).
b.    Duhet ta dëgjojmë thirrjen prej së poshti (Dërgo dikë t’i thotë vëllezërve të mi).
c.    Duhet ta dëgjojmë thirrjen prej fushave (Kaloni nga Maqedonia).

3.    Të përlëvdojmë Perëndinë duke i sjellur njerëzit tek Krishti (Gjoni 3:16,Veprat 1:8, Romakëve 10:13-15)

a.    Duke i shpëtuar fëmijët prej të pashpresës dhe boshllëkut.
b.    Duke i shpëtuar të burgosurit në burgje.
c.    Duke i shpëtuar banorët  e lagjes përmes vizitave.
d.    Duke i shpëtuar shpirtrat rreth botës përmes Misionit.

4.    Të ndërtojmë trupin e Zotit Jezus (Efesianët 4:12-16)

a.    Kisha lokale është burimi i personelit misionar.
b.    Kisha lokale është shenjtërorja e lutjes misionare.
c.    Kisha lokale është siguronjësja e nevojave misionare.

Dr. Czeslaw Bassara ( Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon shkroi:

Punën e zgjedh vetë kurse në shërbesë të thërret Krishti. Në punë pret që të marrësh, në shërbesë kthen diçka që të është dhënë. Puna varet nga aftësitë që ke, shërbesa varet nga gatishmëria jote ndaj Perëndisë. Një punë e bërë mirë të sjell lavdërime, një shërbesë e bërë mirë i sjell nder Krishtit.    

 

Kjo shërbesë është për t’i sjellur nder Zotit tone Jezus Krisht.

Mund ta kopjoni dhe ta përdorni materialet e kësaj faqeje internet për aq kohë sa të përmendni shërbesën tonë dhe të mos e ndyshoni përmbajtjen. Gjithashtu jeni të ftuar t’i tregoni dëgjuesve dhe lexuesve tuaj rrethburimit të këtyre materialeve: www.proword.eu, që është në fakt “Shpallja e Fjalës” (Shërbesë Ndërkombëtare Mësimdhënëse Biblike e BUF-ës).