Is this site a blessing to you?Rezultatet

Tek shtëpia e poçarit

Jeremia 18:1-11

Domethënia historike e tekstit

Jeremia e vuri re që poçari kishte një plan të përkyer.  Poçari përdorte duart e tij të talentuara dhe veglat e ndryshme për t’i dhënë formën e duhur poçes.  Poçja duhet t’i shërbejë qëllimit që ka ndër mend poçari.

 • Poçari zgjedh argjilën dhe jo argjila poçarin.
 • Poçari zgjedh argjilën që i duhet.
 • Poçari përdor shtypjen për t’i dhënë formën.

Poçari i madh ka një plan për secilin prej nesh (Jeremia 1:18, 2:11)

 • Jeremia e pa Perëndinë si Poçarin dhe Izraelin si argjilën.
 • Perëndia pati një plan për Izraelin.
 • Perëndia i dha një formë të caktuar Izraelit duke i dërguar shume bekime.
 • Perëndia i dha një formë të caktuar Izraelit duke ia shtyrë gjykimin.

Domethënia shpirtërore e tekstit

1.    Poçari vetë e gjeti argjilën.

 • Psalmi 40:2-3
 • Për të tjerët ishim thjesht argjlië e pisët por Perëndia pa poçen.
 • Nuk është se e kemi zgjedhur ne Perëndinë por Perëndia na ka zgjedhur ne.
 • 1 e Korintasve 6:9-11

2.    Poçari e përzjeu argjilën me ujë me qëllim që të bëjë një formë të caktuar fillestare.

 • Efesianëve 5:26
 • Galatasve 4:19
 • Filipjanëve 3:10
 • Romakëve 8:29, 12:2

3.    Poçari përdori këmbët e tij për t’ia hequr të gjitha flluskat e vogla të ajrit që mund t’i shkaktonin thyerje poçit në të ardhmen.

 • Efesianëve 1:20-22
 • Të krishterët  që “rrjedhin” ose “pikojnë”.

4.    Poçari e ka vendosur argjilën në rrotullën e tij për formën përfundimtare.

 • Rrotullimi në rrotull.
 • Qëndrimi në rrotull për aq kohë sa është e nevojshme.
 • Poçari po përdor akoma gishtin për të hequr pjesë të panevojshme. (1 e Pjetrit 5:6)

5.    Poçari e thau poçen në diell.

 • Ky proçes ishte shumë i domosdoshëm por nuk ishte i fundit dhe i kënaqshëm.  Nëse poçari do të mbaronte këtu poçja nuk do tu përdorte për një kohë të gjatë. Plani i poçarit ishte më i thellë dhe i mëtejshëm.

6.    Poçarit i duhej ta fusë poçen në furrnaltë.

 • Zjarri i heq të gjitha papastërtitë.
 • Pas këtij proçesi poçja është më e qëndrueshme.
 • 1 e Pjetrit 4:12-14

7.    Poçari e lyen poçen.

 • Jo vetë që poçja duhet të ishte e mirë por edhe tërheqëse. (Romakëve 12:2)


Dr. Czeslaw Bassara( Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon shkroi:

Punën e zgjedh vetë kurse në shërbesë të thërret Krishti. Në punë pret që të marrësh, në shërbesë kthen diçka që të është dhënë. Puna varet nga aftësitë që ke, shërbesa varet nga gatishmëria jote ndaj Perëndisë. Një punë e bërë mirë të sjell lavdërime, një shërbesë e bërë mirë i sjell nder Krishtit.    

 

Kjo shërbesë është për t’i sjellur nder Zotit tone Jezus Krisht.

Mund ta kopjoni dhe ta përdorni materialet e kësaj faqeje internet për aq kohë sa të përmendni shërbesën tonë dhe të mos e ndyshoni përmbajtjen. Gjithashtu jeni të ftuar t’i tregoni dëgjuesve dhe lexuesve tuaj rrethburimit të këtyre materialeve: www.proword.eu, që është në fakt “Shpallja e Fjalës” (Shërbesë Ndërkombëtare Mësimdhënëse Biblike e BUF-ës).