Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Šta za mene znači Božja reč?

Kao obrazac zdrave nauke imaj ono što si čuo od mene u veri i ljubavi u Hristu Isusu. (2. Timoteju 1, 13).

1. Obrazac zdrave nauke

Izraz „obrazac“ u 2. Timoteju 1, 13 znači „arhitektov dizajn“. Od samog početka rane crkve postojala je jasno definisana doktrina. Postojao je standard, na osnovu kojeg su se sva druga učenja testirala. Timotej je bio upozoren da ne menja sadržaj ove osnove. Ako bi to uradio, ne bi imao na osnovu čega da testira učitelje sa kojima je radio. I mi u 21. veku čvrsto treba da se pridržavamo onoga šta je Apostol Pavle učio u 1. veku. U ranoj crkvi je bila široko rasprostranjena filozofija poznata kao antinomijanizam. Učenje ove filozofije glasi „nismo pod zakonom“. Ovaj koncept je još i danas aktualan. Neki ljudi tvrde da smo pod milošću a ne pod zakonom. Ovo proizilazi iz tvrdnje da je Novi zavet zbirka „poslanica ljubavi“, a ne zbirka regulativa. Neki opet odbacuju, kako to oni nazivaju „teološki obrazac“. Zar izraz „obrazac zdrave nauke“ ne pokazuje da sadrži zakon (pogledaj: 1. Kor. 9, 21; Gal. 6, 2), po kojem treba da živimo?  

2. Čvrsto drži!

Vekovima su nosioci Božjeg dela bili ljudi koji su u vreme iskušenja čvrsto stajali. Bilo bi im mnogo lakše da su pravili kompromise. Ali oni su stajali čvrsto. Apostol Pavle je bio jedan odo onih ko nije pravio kompromise. Pred kraj svoga života odlučio je da ohrabri svog mlađeg brata u Hristu, Timoteja. U 1. Timoteju 1, 11  čitamo da je Bog Apostolu Pavlu poverio duhovnu istinu i da ju je on preneo na Timoteja (1. Tim. 6, 20). Prema 2. Tim. 1, 13 sada je Timotejeva odgovornost da „čvrsto drži“ i „čuva“ dragocenu istinu i da je poveri drugima. (1. Tim. 2, 2).

3. Čuo od mene

Verujemo da je Duh sveti Duh istine. On je poverio istinu Timoteju. Postoji samo jedan Duh sveti i samo jedna istina proizilazi iz Njega. Ne verujemo u dva Duha sveta. Tako da ne verujem ni u dve ili više istina. Bog je odlučio da pošalje Duha svetog da nas uputi u svu istinu. Bez službe Duha svetog, bili bi smo u tami. Bez Njega ne bi smo razumeli Božju reč. Stalno moramo biti pod uticajem učenja Duha svetog (Jovan 16, 31). On nas osposobljava da čuvamo istinu i da je prenosimo drugima.    

4. Vera i ljubav

Takođe je važno da primetimo da je Timotejeva doktrina bila predstavljena u „veri i ljubavi“. Trebao je da govori istinu u ljubavi, zato što je to bio Božji obrazac. Bog nikada ne govori istinu bez ljubavi. U Efescima 4, 15 piše „da budemo istinski u ljubavi“. Vrlo lako možemo postati lovci na veštice, koji umesto da govore istinu, daju lična objašnjenja istine i time stvaraju probleme. Kratak pregled poruke opravdanja i hrišćanskog života je: „Vera nas čini gospodarima a ljubav slugama. Vera uvek treba da bude usmerena i fiksirana na Gospoda Isusa Hrista, ona nikada nije (strogo govoreći) vera u crkvu ili bilo koje drugo značenje milosti.“  

5. U Hristu Isusu

Izvor svih nebeskih blagoslova je samo u Hristu. Vera je sredstvo koje sjedinjuje dušu u životno važnu i spasavajuću zajednicu sa Spasiteljem, Isusom Hristom. Na primer: „I da se nađem u Njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u veri”. (Filipljanima 3, 9).  

Dr Czeslaw Bassara ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).