Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Cela porodica služi Bogu

Postoji sve više porodica, u kojima deca ne slede Gospoda Boga. Bog želi da mu cele porodice služe.

Pravila koja je dao Bog
  • Otac (Ef. 5, 23; 1. Tim. 3, 4-5).
Otac treba da vodi porodicu u sledećim oblastima:

Učenju Božje reči (uputstva).

Molitvi sa porodicom.

Primernom životu.

Treba da voli svoju ženu i decu.

Da bude saosećajan i nepokolebljiv.  
  • Majka (Priče Sol. 31, 25-28; Tit 2, 3-5).
Majka treba da ispuni njenu ulogu u porodici:   

Da brine za fizičke i duhovne potrebe njenog muža i dece.

Da joj njena porodica bude prioritet (stvara atmosferu).

Da posveti sebe ulozi one koja pomaže. 

  • Deca (Priče Sol. 1, 8; Ef. 6, 1-2; Priče Sol. 23, 24-25).
 
Deca treba da poštuju i budu poslušna svojim roditeljima u Gospodu.  
 
Jovove dobre osobine (Jov 1, 1-5).

Jov se bojao Boga, uklanjao se od zla (1. stih) i služio je Bogu (5. stih) Kao dobar otac, živeo je pravednim životom i pred Bogom i pred decom.

Brinuo je za njihove fizičke i duhovne potrebe. Molio se za njih, da im gresi budu oprošteni i da žive pravednim životom.   

Avram, izuzetan karakter pobožnog oca (1. Mojsijeva 18, 19).

Avram je u potpunosti verovao da je Božja reč istina, mudrost i blagoslov za njega i njegovu decu. Zato je zahtevao od svoje dece da hodaju Božjim putevima, kao što je i on išao Božjim putevima.

Kao otac, negovao je poslušnost u svojoj deci.  

Bog želi da mu cele porodice služe.  

Dr Czeslaw Bassara ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.proword.eu)
James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).