Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Czesław Bassara

1948.  rođen u Brzeszcze (Brzesce) blizu Aušvica u Poljskoj, u hrišćanskoj porodici.
 
1965. prihvatio Hrista za ličnog Spasitelja. Iste godine započeo rad sa decom u Poljskoj.  
Studirao i radio u okolini Aušvica do 1969.
 
1969 - 1974. studirao teologiju na Hrišćanskoj teološkoj akademiji u Varšavi u Poljskoj.
 
1972. oženio se sa Helenom. Ima dvoje dece, sin Bogdan rođen 1975. i kćerka Dorota rođena 1979. Oboje su u braku i sa svojim supružnicima Agnješkom i Konradom (Agnieszka, Konrad) su uključeni u službu Dečije misije (Child Evangelism Fellowship, CEF).  
 
1975. dobio titulu magistra u oblasti teologije, u Poljskoj.  
 
1976. završio Institut Dečije misije u Kilchzimmer (Kilhcimru) u Švajcarskoj.  
 
1969 - 1990. organizovao evangelizacije za decu i omladinu i seminare za učitelje i roditelje.

1982 - 1990. osniva crkve i predaje u biblijskim školama i evanđeoskim crkvama u Poljskoj.
 
1991 - 2006/07. zajedno sa Helenom služe kao direktori Dečije misije za centralnu i istočnu Evropu. Na poseban način su bili uključeni i u službu Dečije misije u Rusiji i centralnoj Aziji. U ovom periodu su bili odgovorni i za nacionalne vođe u 30 država. Takođe su bili i članovi evropskog saveta Dečije misije.

2000 - 2006. radi na svojim doktorantskim studijama u oblasti teologije na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Heverlee/Leuven u Belgiji.  
 
2006. dobija titulu doktora (PhD) u Sistematskoj teologiji. Njegov rad je bio: „Hermenautika postmodernizma i evanđeoski odgovor.“
 
2008. u okviru Dečije misije započinje Međunarodnu službu biblijskog podučavanja „Proclaiming the Word!“ („Propovedaj reč!“).   
 
Dr Czesław Bassara govori engleski, nemački, ruski, poljski i esperanto. Zahvaljujući službi biblijskog podučavanja posetio je više od 60 zemalja na svim kontinentima.

Najzad, braćo, molite se za nas,
da se reč Gospodnja brzo širi
 i proslavlja kao i kod vas.
Druga poslanica Solunjanima 3, 1   

James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).