Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Gledajmo na Gospoda Isusa!

Gledajući na Načelnika vere i Svršitelja Isusa, koji mesto određene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu, i sede s desne strane prestola Božijeg. Pomislite, dakle, na Onog koji je takvo protivljenje protiv sebe od grešnika podneo, da ne oslabe duše vaše i da vam ne dotuži.  
Ako u svom životu ne postavimo sami sebi prioritete, uradiće to drugi ljudi i okolnosti, umesto nas. Ovo može da dovede do problema kao što su brige i očajanje.

1. Gospod Isus je znao šta je Njegova svrha      

A Isus mu reče: „Danas dođe spasenje kući ovoj; jer je i ovo sin Avraamov. Jer je Sin čovečiji došao da nađe i spase šta je izgubljeno“ (Luka 19, 9-10).

Jer Bog ne posla Sina svog na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroz Njega. Koji Njega veruje ne sudi mu se, a koji ne veruje već je osuđen, jer ne verova u ime Jedinorodnog Sina Božijeg (Jovan 3, 17-18).

U Lukinom Jevanđelju 15, 1-11 se susrećemo sa stvarima koje su bile izgubljene:

Ovca koja se izgubila zbog spleta određenih okolnosti.

Novčić, koji se slučajno izgubio.   

Sin, koji se namerno izgubio.  
Pre nego odredimo svoje prioritete, moramo da znamo šta je naša svrha.  

2. Gospod Isus je odredio svoje prioritete na osnovu Njegove svrhe.

Prvi prioritet:  

Zajedništvo sa svojim Ocem.

A ujutru, vrlo rano ustavši, izađe i ode nasamo, i onde se moljaše Bogu. I za Njim potrčaše Simon i koji behu s njim. I našavši Ga rekoše Mu: Traže Te svi. I reče im: Hajdemo u obližnja sela i gradove da i tamo propovedam: jer sam ja na to došao (Marko 1:35-38).

Drugi prioritet:

Njegovi najbliži učenici.
A kad iđahu putem u Jerusalim, Isus iđaše pred njima, a oni se čuđahu, i za Njim iđahu sa strahom. I uzevši opet dvanaestoricu poče im kazivati šta će biti od Njega (Marko 10:32).

Treći prioritet:  
Služba izgubljenima.

Jer je Sin čovečiji došao da nađe i spase šta je izgubljeno (Luka 19:10).

3. Gospod Isus je zaštitio svoje prioritete od zahteva koje su mu drugi nametali.

Otada poče Isus kazivati učenicima svojim da Njemu valja ići u Jerusalim, i mnogo postradati od starešina i od glavara svešteničkih i književnika, i da će Ga ubiti, i treći dan da će ustati.  

I uzevši Ga Petar poče Ga odvraćati govoreći: Bože sačuvaj! Neće to biti od tebe.

A On obrnuvši se reče Petru: Idi od mene sotono; ti si mi sablazan; jer ne misliš  šta je Božje nego ljudsko (Matej 16:21-23).

1. Gospod Isus je znao šta je Njegova svrha    

2. Gospod Isus je odredio svoje prioritete na osnovu Njegove svrhe.

3. Gospod Isus je zaštitio svoje prioritete od zahteva koje su mu drugi nametali.
 
Gledajmo na Gospoda Isusa!  
 
Dr Czeslaw Bassara ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).