Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Haos koji prouzrokujemo kada Bog nije na prvom mestu

Jeremija 2, 1-37
 
U knjizi proroka Jeremije su zapisane tri različite priče.  

U prvu priču je uključen mladić po imenu Jeremija. Bog ga je izabrao za jako težak zadatak.  

U drugoj priči se pojavljuje Božji izabrani narod, Jevreji. Nakon mnogo godina bezbožnog vođstva i klanjanja idolima, Bog je rekao dosta. Dao je Jeremiji zadatak da objavi lošu vest o najezdi Vavilonaca.   

U treću priču je uključen Bog lično. Otac slomljenog srca, koji je posmatrao svoju decu kako se dižu u pobunu protiv Njega.    
 
Ako Bog nije na prvom mestu u našem životu, dospećemo u vrlo tešku situaciju, dospećemo u haos.  

Evo šta se dogodilo Božjem izabranom narodu, Jevrejima. Integrisali su se sa drugim narodima i sa njihovim lažnim bogovima. Počeli su da sklapaju brakove sa ljudima iz drugih naroda, izvan jevrejske vere. Mislili su da će moći da kontrolišu stvari, ali su stvari počele da kontrolišu njih.  
Upozorenje 1 – Kada Božje standarde zamenite nečim drugim, prelazite na vrlo klizavu nizbrdicu, koja može da dovede do katastrofe.  

Jeremija je vrlo snažno sažeo krizu Jevrejskog naroda:

„A na svaki visoki hum i pod svako zeleno drvo ideš da se kurvaš” (Jeremija 2, 20).

Jevrejima se činilo da je trava sa druge strane ograde zelenija. Klanjajući se idolima i lažnom bogu Valu ubrzo su se našli na drugoj strani. Lažnom bogu Molohu su počeli da prinose svoju decu kao žrtve. U stihu 28 čitamo da imaju bogova koliko i gradova. Bili su nemoralni u seksualnom životu i nepošteni u poslovima. Bog je rekao „Dosta je bilo.“ U početku je izgledalo bezopasno. To je kao i sa mladom zvečarkom, i pre nego se ponadaš, izujeda te. Pre nego se shvatiš, savladaće te i ti se nađeš u velikoj nevolji. Kada se ne pridržavamo Božjih standarda, ubrzo dospevamo na vrlo klizav teren, koji vodi do katastrofe.     
 
Upozorenje 2 – Ako slediš bezbožne vođe, ubrzo i sam počinješ bezbožno da živiš.    

Upravo su ovo radili Jevreji. Na pozicijama, koje zahtevaju pobožnost, oni su tolerisali bezbožne vođe.

„Sveštenici ne rekoše: Gde je Gospod? I koji se bave zakonom ne poznaše me, i pastiri odustaše me, i proroci prorokovaše Valom i idoše za stvarima zaludnim” (Jeremija 2, 8).

Jevreji su bili narod, čije verske vođe nisu tražile Boga. Sudije nisu poznavale Boga ni Njegova moralna načela. Carevi su se bunili protiv Boga i radije su gradili svoja carstva nego carstvo Božje.

Sveštenici su propovedali Valovu teologiju a ne Božju reč. Kada počnemo da sledimo bezbožne vođe, ubrzo ćemo i sami početi da sledimo njihov primer.
  
Upozorenje 3 – Ako postaviš sebe ispred Boga, postavljaš se na put koji vodi u propast.   
 
Jevreji su odlučili da je njihov način života bolji od Božjeg:
 
“Jer dva zla učini moj narod: ostaviše mene, izvor žive vode, i iskopaše sebi studence, studence isprovaljivane, koji ne mogu da drže vode“ (Jeremija 2, 13).
 
Jevreji su mogli da imaju izvor sveže, hladne vode ili su mogli da se odluče za ustajalu vodu iz bunara, koji ne mogu da zadrže vodu.  
Ako postaviš sebe ispred Boga, postavljaš se na put koji vodi u propast.   

Upozorenje 4 – Ignorisanje pokajanja vodi do otupelog srca.

Jevreji su odbili da priznaju da su pogrešili i nisu se pokajali zbog loših dela koja su činili. Posledica toga je bila da je njihovo srce otupelo još više i nastavili su da žive u neposlušnosti. Konačno, zato što su odbili da mu se vrate, Bog će da ih uništi.

  „Jer mi okrenuše leđa, a ne lice; a kad su u nevolji govore: Ustani i izbavi nas”
(Jeremija 2, 27).
 

Kakvi su rezultati zla koje su počinili? U 37. poglavlju saznajemo da je Bog dozvolio Vavilonskim vladarima da dođu i zaposednu Jerusalim. Opkolili su grad i na kraju ušli u njega. Zbog svoje neposlušnosti, Judejski car je bio zarobljen. Bio je svedok pogubljenja svoje dece. Izvadili su mu oči i  ostatak života je proveo okovan u tamnici. Palata u Jerusalimu je bila spaljena do temelja, letina uništena i kompletne porodice poubijane. Većina onih, koji su ostali, su odvedeni u zarobljeništvo u Vavilon.    

Upozorenje 5 – Greh ima svoje posledice.  

Možda se to neće dogoditi sada ili sledeće nedelje, ali greh povlači za sobom posledice.  

„Poznaj dakle i vidi da je zlo i gorko što si ostavio Gospoda Boga svog” (Jeremija 2, 19).  

Možda ćemo biti u iskušenju da mislimo da, zato što niko od nas nije savršen i svi do neke mere bolujemo od moralne bolesti, koju Biblija naziva greh, i zato što je Bog, Bog ljubavi, nije toliko važno šta radimo i kako se ponašamo. On će da nam progleda kroz prste. Nažalost, situacija je mnogo ozbiljnija od ovoga. Iako nas Bog jako voli, Njegova svetost i pravednost mu ne dozvoljavaju da živi sa zlom. Kao što i proroci  Avakum i Isaija izjavljuju: „Čiste su oči tvoje da ne možeš gledati zlo, i bezakonje ne možeš gledati” (Avakum 1, 13).

„Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim, i gresi vaši zakloniše lice Njegovo od vas, da ne čuje” (Isaija 59, 2).

Dr Czeslaw Bassara ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).