Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Invitation from the Apostle Paul

Poziv od apostola Pavla

Da bi nas ohrabrio na bogougodan život, apostol Pavle (na osnovu Efescima 5) nas poziva na sledeća mesta:

1. Hram (Ef. 5, 1-7)
 
U hramu nas apostol Pavle podseća na žrtvu koju je Gospod Isus podneo za nas. Greh je ružan i u Božjim nozdrvama smrdi (Isaija 3, 24).  

Ako hodamo u ljubavi, naši  život će biti živa žrtva (Rim. 12, 1-2; Fil. 2, 17), ugodan miris pred Gospodom (Jovan 12, 1-8).

2. Polje (Ef. 5, 8- 14)

Zatim apostol Pavle odlazi u polje, da nam pokaže plodove i da nas podseti da hodanje u svetlu proizvodi duhovni plod (Gal. 5, 22-23).  

Ako hodamo u svetlu, ne možemo imati zajedništvo sa tamom (2. Kor. 6, 14-18).  

3. Na radno mesto (Ef. 5, 15-17)

Sledeće mesto, gde nas apostol Pavle vodi je radno mesto, i bodri nas da poput dobrih trgovaca, iskupljujemo prilike.  

Ako hodamo u mudrosti, mudro koristimo svoje vreme.  

4. Salu za proslave (Ef. 5, 18-21)

Zatim idemo za Pavlom u salu za proslave (Ef. 5, 18-21), gde možemo da naučimo kako da hodamo po Duhu (Gal. 5, 16-26).  

Ako hodamo po Duhu, bićemo radosni, zahvalni i ponizni jedni pred drugima.  

5. Dom (Ef. 5, 22-33)

Poslednja poseta na koju nas apostol Pavle vodi jeste dom, u kojem koristi brak, kao sliku odnosa između Hrista i crkve. Hristos nas je voleo i umro za nas, ali danas, Hristos nas voli i brine za nas. Ovaj prisan život je predstavljen u Pesmi nad pesmama, i može da bude stvarnost a sve koji Mu se predaju.  

Ako smo ponizni pred Gospodom Isusom, postaćemo blagoslov drugima.  

Dr Czeslaw Bassara ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).