Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Kada se suočavamo sa poteškoćama, potrebno nam je Božje ohrabrenje

Jevrejima 10, 23.35 – Svi Božji ljudi trebaju ohrabrenje!

1. Isak je trebao ohrabrenje: „Blagosloviću te u zemlji u kojoj vlada glad!“

I javi mu se Gospod i reče: Nemoj ići u Misir, nego sedi u zemlji koju ću ti kazati.

Sedi u toj zemlji, i ja ću biti s tobom, i blagosloviću te; jer ću tebi i semenu tvom dati sve ove zemlje, i potvrdiću zakletvu, kojom sam se zakleo Avramu ocu tvom. (1. Mojsijeva 26, 2-3).

(1. Mojsijeva 26, 12-13).
Kada se Isak suočio sa nedostatkom hrane, u zemlji u kojoj je živeo, Bog mu je rekao da ne ide u Egipat, već da ostane. Bog je obećao da će ga blagosloviti u ovoj zemlji. I Bog je pomogao Isaku. Kada je Isak sejao u ovoj zemlji, žetva je bila stostruka. Isak je nastavio da napreduje sve dok nije postao jako bogat.  

Na isti način, Bog može da blagoslovi nas u oblastima u kojima se suočavamo sa borbama, nedostacima i povredama. Možemo pasti u iskušenje da pobegnemo iz situacija u kojima doživljavamo bol i u kojima se osećamo ugroženi.
Bog je obećao da će pokazati svoju snagu u našu korist i da će nas potpomoći u stvari u kojoj se suočavamo sa nedostacima i u kojima se osećamo ugroženi.  

2. Rahilja: „Ali se Gospod opomenu Rahilje!“  

Ali se Gospod opomenu Rahilje; i uslišivši je otvori joj matericu. (1. Mojsijeva 30, 22).  

Rahilja je bila neplodna za dugo vreme i izgledalo je da je Bog zaboravio na nju. Sve druge su rađale decu jedno za drugim. Samo je, kako se činilo, Rahilju zaobišao Božji blagoslov. Sada, kada je izgledalo da ju je Bog zaboravio, čitamo u Svetom pismu „Ali se Gospod opomenu Rahilje!“ Rahilja nije zaboravljena! Bog je čuo njen plač. Oduzeo je njenu sramotu i podario joj je sina. Dala mu je ime Josif. Rahiljin sin Josif je bio uzdignut visoko iznad sve druge dece. Josif je imao sjajnu budućnost i postao je premijer Egipta. Iako je Rahilja morala dugo da čeka na blagoslov, kada je konačno stigao bio je sasvim neobičan, nadmašio je sve ostale.    
 
Ponekad nam se čini da je i nas Bog zaboravio a da sve druge sustiže blagoslov za blagoslovom. Bog koji se setio Rahilje, će se sigurno setiti i nas i darovaće nam blagoslov, koji će biti poseban i vredan dugog čekanja.   

Ne smemo se obeshrabriti, već u nadi i sa pouzdanjem gledati napred, na poseban blagoslov koji Bog sprema za nas.  

3. Jakov: “jer videh sve što ti čini Lavan”.  

…jer videh sve što ti čini Lavan. (1. Mojsijeva 31, 12).

1. Mojsijeva 31, 12. 6. 7. 41

Nakon dvadeset godina nepravde, koju je Jakov podnosio od Lavana, Bog mu je rekao da se vrati kući svoga oca. Bog je rekao Jakovu: „Jer videh sve što ti čini Lavan“. Gospod je oslobodio Jakova od Lavana. Lavanovo loše postupanje prema Jakovu i njegove prevare nisu ostale nepoznate i sakrivene pred Gospodom Bogom. Bog je posmatrao ovu nepravdu i ugnjetavanje, koje su nametnute Jakovu i konačno je došlo vreme kada je Bog intervenisao i oslobodio ga.

Bogu je poznato sve kroz šta prolazimo u našim životima, zna svaku bol i agoniju koju doživljavamo. Ne smemo se obeshrabriti mišlju da Bogu nisu poznate patnje kroz koje prolazimo.

Bog zna svaku nepravdu i loše ponašanje sa kojim se suočavamo, On će intervenisati i izbaviće nas iz ruke tlačitelja i onoga koji nam nanosi zlo.   

4. Ilija: „Pred tobom je još dugačak put!“

A sam otide u pustinju dan hoda; i došav sede pod smreku, i zažele da umre, i reče: Dosta je već, Gospode, primi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svojih.

A anđeo Gospodnji dođe opet drugom, i taknu ga govoreći: Ustani, jedi, jer ti je put dalek. (1. Carevima 19, 4. 7).  

1. Carevima 19, 1-7. 15-16; 2. Carevima 2, 1.11

Kada je Jesavelja progonila Iliju i njegov život je bio u opasnosti, Ilija se jako obeshrabrio i molio se da umre. Rekao je Bogu: „Dosta je već, Gospode, primi dušu moju.” Mislio je da je bolje da umre nego da živi. Više nije video svrhu svog života. Nije shvatao da Bog još uvek imao posao za njega. Bog mu je poslao svog anđela da ga ohrabri. Anđeo mu je rekao da je još dugačak put pred njim. Bilo je još mnogo važnih zadataka, koje je Bog želeo da Ilija uradi. Trebao je da pomaže careve za dva naroda kao i svog naslednika, Jelisiju. Šta više, Božji plan je bio da Ilija ne ugleda smrt i da bude uzet u nebo u vatrenim kočijama. U svom stanju obeshrabrenosti, Ilija nije shvatao da Bog ima predivan plan za njegov život. Umesto toga, on se molio i tražio je od Boga da umre. Ali Bog ga je ohrabrio i pomogao mu je da ispuni poziv i svrhu njegovog života.

S vremena na vreme se, pod teretom teškog bremena, u našim životima obeshrabrimo. Tada se molimo da nas Gospod uzme, pošto nam je dosta života. Ni mi ne shvatamo da je pred nama još dugačak put, koji treba da pređemo i da Bog još uvek ima mnogo posla za nas.             

Bog želi da nas ohrabri da nastavimo i da ispunimo sve zadatke za Njegovo Carstvo, za koje nas je odredio.  
 
Dr Czeslaw Bassara ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).