Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Kako dopreti do dece postmodernizma

(1. Dnevnika 12, 32)

1. Po čemu je vreme u kojem žive naša deca karakteristično?
 
Postmoderna generacija smatra da „svako gledište je gledanje iz jedne tačke“. Do neke mere to je tačno. Često pokušavamo da vidimo stvari samo iz vlastite perspektive. Postmoderna generacija poseduje zdravi skepticizam prema analitičkom racionalizmu modernizma i ranijim tvrdnjama o znanju i sigurnosti.

2. Tri modela razmišljanja:

2.1 Teocentrizam

2.2 Modernizam

2.3 Postmodernizam  

 

3. Predstavljanje Jevanđelja postmodernoj generaciji:

Proširimo naše shvatanje Jevanđelja.

Postmodernisti ne prihvataju tradicionalne očevidne apologetske dokaze i prezentacije. Oni postavljaju pitanja zasnovana na postmodernim pretpostavkama o životu i stvarnosti. U našem predstavljanju Hristovih tvrdnji, moramo da uzmemo u obzir i postmodernizam. Cilj svake službe treba da bude pomoći ljudima da pređu iz neprijateljskog odnosa prema Bogu u prijateljski odnos sa Njim (5. Mojsijeva 6,5).

Moramo da budemo svesni vrednosti zajedničke osnove, koju imamo sa postmodernizmom.      

Moramo da razumemo da imamo solidnu zajedničku osnovu sa postmodernom generacijom. Postoji nekoliko verovanja i vrednosti u postmodernoj kulturi koji se delimično ili sasvim uklapaju u istorijski hrišćanski pogled na svet. Ovo daje zajedničku bazu, na kojoj možemo da uspostavimo našu vezu. Na primer:

Zapadna kultura ne napreduje.

Kao biblijski hrišćani, nikada nismo verovali da će ljudsko društvo uspostaviti savršeni svet. Evanđeoski hrišćani mogu da se slože sa posmodernom generacijom u ovoj teoriji. Možemo da pitamo ljude, ako nas tehnologija nije dovela u utopiju, kuda nas je dovela? Modernizam je bio jako optimističan, postmodernizam nije.

Briga zbog rasizma i pravde.

Postmoderna generacija je zabrinuta po pitanjima rasa i polova. I mi želimo da uzmemo u obzir ove teme, ali šta je standard za pravdu i jednakost?

Briga za ekologiju.

Postmoderna generacija ima vodeće mesto u optužbama protiv zagađivanja. Hrišćani bi trebali još više da brinu za planetu. Možemo zajedno sa njima da se borimo za čistiji i bolji svet.  

Naglasak na umetničkoj kreativnosti.

Vidimo da apostol Pavle nasred Areopaga, u Atini citira lokalne pesnike a ne neke od proroka (Dela 17). Hrišćani treba da budu kreativni i da u savremenoj kulturi pronađu načine koji predstavljaju Boga.  

Najvažniji su odnosi.

Postmoderna generacija visoko ceni autentične zajednice, ako ih pronađe. Sa našim verovanjem u trojedinog Boga, takođe vidimo zajedništvo i odnose kao suštinu ljudskog iskustva.  

Dr Czeslaw Bassara ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).