Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Kakva poruka je potrebna današnjoj deci?

1. Treba da čuju o Bogu

Bog je izvor našeg spasenja. Deca treba da znaju ko je Bog i šta je uradio. Deca nikada neće shvatiti svoju odgovornost za greh, ako nemaju jasnu predstavu o Bogu.   
Ovo su stvari koje ih podučavamo:
 • Bog je tvoj Stvoritelj (Dela 17, 23-29), zato si mu odgovoran.
 • Bog ti govori kroz Bibliju (1. Kor. 3-4), tvoja je odgovornost da ga slušaš.
 • Bog je svet i pravedan (Dela 17, 31), On mora da sudi i tebe.
 • Bog je dobar i On te voli (Jovan 3, 16), učinio je da spasenje bude moguće i za tebe.
2. Treba da čuju o grehu

Učenje o grehu ukazuje na potrebu za spasenjem. Greh i njegove posledice treba da budu objašnjene istinito i ozbiljno. Šta treba objasniti u vezi ovoga:
 • Tvoj greh je usmeren protiv Boga (Psalam 51, 4).
 • Grešan si po prirodi (Ef. 2, 3) i po delima (Rim. 3, 23).
 • Zbog greha zaslužuješ kaznu od Boga (Rim. 1, 18).
 
3. Treba da čuju o Gospodu Isusu

Učenje o Gospodu Isusu pokazuje deci da je On jedini put spasenja. Deca treba da znaju ko je Gospod Isus Hristos i šta je uradio. Zato ih podučavamo:  
 • Gospod Isus je Bog Sin, jedini Spasitelj (Dela 9, 20).
 • Umro je za tebe (Dela 2, 23.36.38).
 • Vaskrsnuo je (dela 2, 24-32).
 • Vratio se na nebo (Dela 2, 23-32).
 
4. Treba da čuju o pokajanju i veri

Pozvati decu Hristu je osnovni deo Jevanđelja (Jovan 6, 37; Jovan 1, 12). Zato ih podučavamo:

 • Gospod Isus te poziva da Mu dođeš (Mt. 11, 28).
 • Treba da se okreneš od greha Bogu (Dela 2, 38; 20, 21).
 • Treba da veruješ u Hrista i da Mu se sasvim predaš (Dela 16, 31; 20, 21).
 
Totalni odaziv Hristu u veri i pokajanju uključuje: misli, srce i volju (Rim. 6, 17).   
 

Dr Czeslaw Bassara ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.proword.eu)
James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).