Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Ostaviše sve i krenuše za Njim

Luka 5, 1-11

Plan broj 1
Bog je spreman da te podučava!

„Jedanput pak, kad narod naleže k Njemu da slušaju reč Božiju On stajaše kod jezera Genisaretskog (Luka 5, 1).

Lekcija broj 1

Ako sam ja spreman da budem poslušan, Bog je spreman da me podučava!

Plan broj 2

Bog je spreman da ti pokaže svoju snagu!  

I vide dve lađe gde stoje ukraj jezera, a ribari behu izišli iz njih i ispirahu mreže.

I uđe u jednu lađu, koja beše Simonova, i zamoli ga da odmakne malo od obale; i sede i učaše narod iz lađe. A kad presta govoriti, reče Simonu: Hajde na dubinu, i bacite mreže svoje te lovite. I odgovarajući Simon reče Mu: Učitelju! Svu noć smo se trudili, i ništa ne uhvatismo: ali po Tvojoj reči baciću mrežu. I učinivši to uhvatiše veliko mnoštvo riba, te im se mreža poče cepati. I dadoše znak društvu koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu; i dođoše, i napuniše obe lađe tako da se one potapahu. (Luka 5, 2-7).  

Lekcija broj 2

Ako sam ja spreman da budem poslušan, Bog je spreman da mi pokaže svoju snagu!  

Plan broj 3

Bog je spreman da te koristi!  

A kad vide Simon Petar, pripade ka kolenima Isusovim govoreći: Iziđi od mene, Gospode! Ja sam čovek grešan.

Jer beše ušao strah u njega i u sve koji behu s njim od mnoštva riba koje uhvatiše;

A tako i u Jakova i Jovana, sinove Zevedejeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu: Ne boj se; od sada ćeš ljude loviti.

I izvukavši obe lađe na zemlju ostaviše sve, i otidoše za Njim. (Luka 5, 8-11).  

Lekcija broj 3

Ako sam ja spreman da budem ponizan, Bog je spreman da me koristi!   

Lekcije koje nas Bog podučava:  

Ako sam ja spreman da budem poslušan, Bog je spreman da me podučava!

Ako sam ja spreman da budem poslušan, Bog je spreman da mi pokaže  svoju snagu!  

Ako sam ja spreman da budem ponizan, Bog je spreman da me koristi!   

Dr Czeslaw Bassara ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).