Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Spasen da služi!

Ko meni služi, za mnom neka ide, i gde sam ja, onde će i sluga moj biti; i ko meni služi tome će dati počast Otac moj (Jovan 12, 26).

Sluga sledi Gospoda: Ko meni služi, za mnom neka ide…

Gospod Isus jasno izjavljuje da sluga sledi Gospoda. Sluga nikada nije imao pravo da kaže svom gospodaru šta treba da radi. Slediti Hrista znači biti vođen Duhom svetim, donositi odluke uz Njegovu pomoć, živeti za Njega; raditi to šta On od nas očekuje.

 
Kada u Novom zavetu nalazimo reč sluga, obično se misli na Grčki izraz doulos (dulos) šta znači rob. Ponekad se koristi i izraz diakonos (đakon). Ovo je ispravno, zato što su reči doulos i diakonos sinonimi. Oba naziva označavaju ljude, koji ne odlučuju o sebi, već to radi njihov gospodar, koji ih je kupio. Mi smo kupljeni da služimo potrebama našeg Gospodara.  

Kakav zadatak je Gospod Isus dao da Njegove sluge obavljaju? Način kako mu služe, kako On kaže, jeste da postanu sluge svojim kolegama slugama, i da budu spremni da urade sve, bez obzira na cenu ili poniženje, a sve u cilju da im pomognu.      

Sluge su tamo gde Isus radi…  i gde Ja jesam, moj sluga će takođe biti.   

Moj Otac do sada radi, i ja radim (Jovan 5, 17). Jer smo njegova tvorevina, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog unapred pripremi da u njima hodimo (Ef. 2, 10).

Bog radi u našem svetu. Možemo da budemo i bićemo uključeni u to šta On radi. Služba ne pripada samo sveštenicima i pastorima ili onima koji pohađaju teološke škole. Ako čekamo ili zavisimo samo na toj maloj grupi, vrlo malo ćemo postići.  

Sluga će dobiti počast od Boga… ko meni služi tome će dati počast Otac moj.

Kada služimo Gospodu sa zadovoljstvom, oduševljenjem i entuzijazmom, dobićemo počast od Boga. Ne postoji ovozemaljska počast koja joj se može izravnati. Oni, koji služe, dobiće počast od Boga.  
Slavni violinista, Paganini, je svoju izvanrednu violinu ostavio gradu Đenovi pod uslovom da niko na njoj ne svira. Drvo ovakvog instrumenta, dok se koristi, tek malo se troši, ali kada se stavi po strani, počinje da propada. Predivna Paganinijeva violina je danas izjedena od moljaca i crva i postala je neupotrebljiva, vredi samo kao muzejski eksponat. Kada hrišćanin odbija da služi, uskoro počinje da gubi sposobnost da bude koristan.   
 
Sluge slede Gospoda! Sluge su tamo gde Isus radi! Sluge će dobiti počast od Boga!  
 
Dr Czeslaw Bassara ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).