Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Zašto je potrebna misija za decu?

Apostol Pavle u svojoj poslanici Rimljanima 1, 16 izjavljuje da je Jevanđelje „sila Božija na spasenje svakome koji veruje”. Poslednja zapovest koju nam je dao Gospod Isus glasi „Idite po svemu svetu i propovedajte Jevanđelje svakom stvorenju.” (Mk. 16, 15).

1. Prvi i najvažniji razlog zašto je potrebna misija za decu, bazira se na snažnoj zapovesti Gospoda Isusa. Hrišćani ne mogu da izbegnu ili zaobiđu ovu Njegovu zapovest. Gospod Isus želi da deca dođu. (Mk. 10, 14; Mt. 18, 14). Biblijski koncept evangelizacije podrazumeva sve ljude, uključujući i decu.  

2. Deca imaju duhovne potrebe. Bez Gospoda Isusa ona su duhovno mrtva. Imaju problem sa grehom i treba da veruju u Gospoda Isusa.  

3. Deca su sposobna da svojom jednostavnom verom odgovore na Jevanđelje. Pat Verbal, dečiji radnik, autor i savetnik u International Network of Children's Ministry, izjavljuje da je 75-85% današnjih hrišćana, svoju odluku za Hrista donelo pre svoje 15 godine života.  

4. Deca su jako otvorena za Jevanđelje. Prema istraživanjima koja je sprovela „Barna“, verovatnoća prihvatanja Hrista, je mnogo veća među decom nego među tinejdžerima i odraslim osobama. Među decom između 5 i 13 godina, verovatnoća prihvatanja Hrista je 32%. Ovaj procenat opada na 4% za one između 14 i 18 godine života i ponovo raste na samo 6% za preostali deo života.

 

5. Pred decom je duža budućnost. Misija među decom je investicija u budućnost. Svetska populacija danas je više od 6.000.000.000. Otprilike jedna trećina su deca. Ona su budućnost crkve i budućnost nacija. Spaseno dete je takođe spasen život.  

6. Deca su često Božje oruđe u spasavanju drugih. Porodice, uključujući roditelje, bake, deke, mogu biti spaseni kroz jednostavno svedočanstvo spasenog deteta. Prijatelji takođe mogu biti pridobijeni za Hrista. Zbog svega ovoga, deca su veliki blagoslov za lokalnu crkvu.

7. Deca igraju važnu ulogu i u istoriji hrišćanske Crkve. Martin Luther je rekao: „Ako želimo da Carstvo nebesko dođe u svojoj snazi, moramo da počnemo sa decom još dok su u kolevci.“ Charles Spurgeone (Čarls Sperdžen) je napisao: „Deci je potrebno Jevanđelje, potpuno, nerazblaženo Jevanđelje. Ono im je potrebno i ako je poučavano Duhom Božjim, deca su u stanju da ga prihvate jednako kao i osobe u zrelim godinama.“ Dean Stone bivši predsedik INCM je rekao: „služba deci je osnovna strategija crkve… uspeh u službi lokalne crkve počinje sa decom u ranom detinjstvu i nastavlja dalje.“

8. Deci su potrebni oni koji imaju dar Duha svetog. Ovi ljudi mogu da uče i evangeliziraju decu. Bog ih je pozvao da se uključe u misiju dece. (Rim. 1, 16).

9. Uključivanjem sebe u misiju dece, dajemo slavu Bogu. Najuzvišenija želja svakog hrišćanina, ne samo roditelja ili učitelja treba da bude da da slavu Bogu. Kada su deca spasena i kada žive i napreduju u Gospodu Isusu, ona mu takođe donose slavu. Ovo su plodovi kakve Bog želi. Misija deci je potrebna, zato što je kroz nju Bog proslavljen.   

Dr Czeslaw Bassara ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.proword.eu)
James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).