Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Zadovoljstvo koje proizilazi iz ugađanja Bogu

Luka 12, 32

Luka nije imao zadovoljstvo, poput Mateja, Petra ili Jakova, da susretne Gospoda Isusa i da razgovara sa Njim. Luka je bio lekar. Čuo je Jevanđelje i odlučio da posluša Boga. Takođe se upustio u zapisivanje usmene predaje o Sinu Božjem, koju je čuo od onih koji su bili očevici. Poreklom je bio paganin a svoje Jevanđelje je pisao na način da ga svi koji nisu Jevreji, mogu razumeti.

Zašto je Gospod Isus rekao: „Ne plaši se malo stado“?

Hiljade su došle da slušaju, da se nasite ili da budu isceljeni. Samo nekolicina će ući u Carstvo. Nazvao ih je „malo stado“.  

Da li je Bog zadovoljan sa nama i našom decom?  

Oni koji pripadaju Njegovom Carstvu, se pouzdaju u Njega.

Bog je zadovoljan našom verom. Jevrejima 11, 6: „A bez vere nije moguće ugoditi Bogu.“ Rimljanima 8, 8: „A koji su u telu ne mogu Bogu ugoditi.“ Oni koji žele da ugode Bogu, nadaju se Hristu i lepoti Njegove svetosti. Oni koji žele da ugode Bogu, na prvom mestu traže Carstvo Božje i njegovu pravednost. Oni, koji žele da ugode Bogu su spremni da se pouzdaju u Njega.

Oni koji pripadaju Njegovom Carstvu slave Boga.

U Psalmu 69, 30-31 David izjavljuje: „Slaviću ime Božije u pesmi, veličaću Ga u hvali.
To je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima.“ Drugim rečima, oni, koji žele da udovolje Bogu su spremni da ga slave. Ulaze u Očev dom sa pesmama. Spremni su da pevaju pesme Bogu. Naša spremnost da ga slavimo pesmama i da učinimo Boga većim od života, mu je pričinjava više zadovoljstva od formalnih rituala i rutine.  
Pre nego je otišao na krst, Gospod Isus je pevao pesme Bogu. U Pismu piše: „I otpevavši hvalu iziđoše na goru Maslinsku.“ (Mt. 26, 30). U Svetom pismu nalazimo više od 25 situacija gde narod Božji peva pesme Gospodu. Bog uživa u slavljenu onih koji žele da mu ugode.

Oni koji pripadaju Njegovom Carstvu, govore o Njemu.

Ako želimo da Bog bude zadovoljan sa nama, treba da govorimo o Hristu. Govoriti ljudima to šta oni žele da čuju, nije propovedanje Jevanđelja (1. Kor. 1, 21; Gal. 1, 10).     
Ako želimo da Bog bude zadovoljan sa nama, poput Hrista treba da kažemo: „ …jer ja svagda činim šta je Njemu ugodno“ (Jovan 8, 29; Rimljanima 15, 3) Kako vredno saznanje da smo mu dragoceni, i da mu je zadovoljstvo da nas učini građanima Carstva Božjeg.    

Carstvo Božje nije u reči već u sili (1. Kor. 4, 20).

Snaga Njegove brige: Bog nam daje svakodnevni hleb (Mt. 6, 11), živu vodu (Jovan 4, 14), utehu i mir (Mt. 11, 28).
Snaga Njegove zaštite: Bog šalje svoje anđele da nas štite (Psalam 91, 11-13).
Snaga Njegovog obećanja: Bog nam daje svoju Reč (Psalam 107, 20).   
 
 
Dr Czeslaw Bassara ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; www.proword.eu )
James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).