Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Att tjäna Gud tillsammans som familj

Vi får fler och fler familjer där barnen inte följer Herren. Gud vill att hela familjen ska tjäna Honom.

Guds regler för familjen:

  • Pappan (Ep.5:23; 1 Tim. 3: 4-5).

Pappa måste leda sin familj genom att:

Undervisa från Guds Ord och ge ledning,
Be tillsammans med sin familj,
Vara ett föredöme för sin familj,
Älska sin fru och sina barn,
Visa barmhärtighet och sätta goda gränser.
  • Mamman (Ords. 31: 25-28; Tit. 2: 3-5).

Mamman måste vara trogen sin roll i hemmet genom att:
 
Ta hand om sina barns och sin mans fysiska och andliga behov,
Prioritera hemmet och skapa en god atmosfär,
Ge av sig själv till att vara en hjälp och ett stöd för sin man.
 
  • Barnen (Ords. 1: 8; Ef. 6:1-2; Ords. 23:24-25).


Barnen måste visa respekt för och lyda sina föräldrar så som Gud vill.

Job var en föredömlig far (Job 1: 1-5).
Job fruktade Gud, vände sig bort från det onda och tillbad Gud (vers 5). Han levde i uppriktighet både inför Gud och sina barn.  Han tog hand om deras fysiska och andliga behov. Han bad för dem att deras synder skulle bli förlåtna och att de skulle vandra i uppriktighet.

Abraham var en man med en ovanligt fin karaktär och han var en gudfruktig far.(1. Mos. 18:19).
Abraham trodde fullt och fast att Guds Ord är sanning, vishet och välsignelse både för honom själv och för hans barn. Därför befallde han sina barn att vandra inför Gud så som han själv gjorde. Som god far hjälpte han sina barn att lära sig lydnad.

Gud vill att familjen ska tjäna honom tillsammans.

Dr. Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!