Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

De lämnade allt och följde Honom

Luk 5:1-11

Plan nummer 1
Gud är beredd att undervisa dig!

En dag stod Jesus stod vid Genesarets sjö medans människorna, som lyssnade till Guds Ord, trängdes omkring Honom.  (Luk. 5:1).

Lektion nummer 1
Om jag är beredd att lyssna, är Gud beredd att undervisa mig!

Plan nummer 2
Gud är beredd att visa dig sin makt!

Han såg två båtar vid stranden; fiskarna hade lämnat dem där när de sköljde sina nät. Han steg ner i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom ro ut ett litet stycke, ut på sjön.  Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat att tala sade han till Simon: “Ro ut på djupt vatten och kasta ut näten till fångst.” Simon svarade: “Mästare, vi har arbetat hårt hela natten utan att få någon fångst. Men på ditt ord ska jag kasta ut näten.” När de hade gjort detta, fick de en så stor fiskfångst att deras nät började gå sönder. Så de gjorde tecken till fiskarna i den andra båten, att de skulle komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna till brädden så att de började sjunka.  (Luk. 4:2-7).

Lektion nummer 2
Om jag är beredd att lyda Gud, är Han redo att visa mig sin makt!

Plan nummer 3
Gud är beredd att använda dig!

När Simon Petrus såg detta, föll han ner vid Jesu fötter och sade: “Gå bort ifrån mig, Herre; jag är en syndig människa!” Både han och hans kamrater var oerhört tagna av sin stora fångst och det var även Jakob och Johannes, Zebedeus sönder, Simons arbetskamrater. Då sade Jesus till Petrus: “Var inte rädd; från och med nu ska du bli en människofiskare.” Därefter drog de upp sina båtar på land, lämnade allt och följde Honom. (Luk. 5:8-11).

Lektion nummer 3
Om jag är beredd att ödmjuka mig, är Gud beredd att använda mig!

Gud lär mig att:

Om jag är beredd att lyssna, är Han beredd att undervisa mig!

Om jag är beredd att lyda, är Han beredd att visa mig sin makt!

Om jag är beredd att ödmjuka mig, är Gud beredd att använda mig!Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , www.proword.eu)
James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!