Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Det kaos vi skapar när Gud inte kommer först i våra liv.

Jeremia 2:1-37
 
I Jeremia bok hittar vi tre olika händelseförlopp:

Den första berättelsen handlar om en ung man som hette Jeremia. Gud hade utvalt Jeremia till att utföra ett väldigt svårt uppdrag.

Den andra historien handlar om Guds utvalda folk, Israel. Efter att Israel under lång tid hade haft ogudaktiga ledare och hållit på med avgudadyrkan, hade Gud fått nog. Han gav Jeremia uppdraget att profetera om dåliga tider, att Babylonierna skulle komma att inta landet.

Den tredje historien handlar om Gud själv. En fader med brustet hjärta som hade varit tvungen att se på medans hans barn avföll och blev allt mer rebelliska.
När Gud inte kommer på första plats i våra liv, kommer vi att hamna i mycket svåra situationer. När Gud inte kommer först skapar vi kaos.

Det var just detta som hände med Guds utvalda folk, Israeliterna. De började beblanda sig med andra, hedniska nationer och tog över deras avgudar. De började gifta sig med människor utanför den judiska tron. Det som de först trodde sig kunna behärska, tog så smånigom kontrollen över dem.


Varning nummer 1: När du jagar efter något annat än Guds standard, befinner du dig på hal mark, på väg mot fördärv.
Jeremia summerade Israels kris på ett mäktigt sätt med följande ord:


“Och på alla höga kullar och under alla gröna träd lade du dig ned för att öva otukt.” (Jeremiah 2, 20b).

 

För Israel såg gräset grönare ut på andra sidan. Innan de visste ordet av befann de sig på andra sidan, tillbad avgudar och framför allt den falske guden Baal. De gav sina barn till brännoffer åt den falske guden Molech. I vers 28 står det att de hade lika många falska gudar som de hade städer. De utövade sexuell promiskuitet och var oärliga i sin handel och vandel. Gud sade: “Nu räcker det.” I början verkade det hela så oskyldigt. Så är det också med en skallerorm som ännu är en liten unge. Men det tar inte lång tid innan den börjar bitas. Snart tar den över och då befinner du dig i en förfärlig situtation. Att jaga efter något som inte uppnår Guds standard kan vara en hal väg som leder till fördärv.

Varning nummer 2: Om du följer efter ogudaktiga ledare kommer du snart att leva ogudaktigt även du.

Det var just detta som Israel gjorde. De tolererade att ogudaktiga ledare fick positioner där man hade behövt gudfruktiga ledare. “Prästerna frågade icke: Var är HERREN? De som hade lagen om händer ville icke veta av mig, och herdarna avföllo från profeterna, profeterade i Baals namn och följde efter sådana som icke kunde hjälpa.” (Jeremia 2:8).
Israel var en nation där de religiösa ledarna inte sökte Gud. Domarna kände inte Gud och inte hans moraliska standard. Kungarna var rebelliska mot Gud och byggde sina egna kungariken istället för Guds rike. Prästerna predikade Baals teologi hellre än Guds Ord. När vi börjar följa ogudaktiga ledare kommer det inte att ta lång tid förrän vi är fast i deras livsstil.

Varning nummer 3: Om vi håller oss själva högre än Gud är vi på väg mot fördärv.


Israel bestämde sig för att deras eget sätt och egna vägar var bättre än Guds.

’Ty mitt folk har begått en dubbel synd: mig hava de övergivit, en källa med friskt vatten och de hava gjort sig brunnar, usla brunnar som icke hålla vatten.”
(Jeremia 2:13).


Israel hade kunnat njuta av en källa med friskt, kallt, flödande vatten; eller så hade de kunnat nöja sig med stillastående, unket vatten från en läckande brunn. Israel ville gå sin egen väg och göra saker och ting på sitt eget sätt.

Om du håller dig själv högre än Gud är du på väg mot fördärv.

Varning nummer 4: Om vi struntar i att vända om kommer våra hjärtan att bli hårda.


Israel vägrade erkänna att de hade fel och ville inte vända om från sina onda vägar. Därigenom blev deras hjärtan hårda och de fortsatte att vara olydiga. Till slut skulle Gud komma att utplåna nationen eftersom de vägrade att komma till Honom.

“De vända ryggen till mig och icke ansiktet.” (Jeremia 2: 27b).


Vad blev  resultatet av deras ondska? Kapitel 37 berättar för oss att Gud tillät babylonska härskare att dra ut i krig mot Jerusalem. De belägrade staden och intog den så småningom. Kungen i Juda rike blev tillfångatagen och var tvungen att bevittna hur hans folk avrättades. Man plockade ut hans ögon och han blev satt i bojor i en fängelsehåla resten av livet. I Jerusalem brändes templet ner, skörden förstördes och hela familjer blev avrättade. Nästan alla togs tillfånga och gjordes till slavar i Babylon.

Varning nummer 5: Synden för med sig konsekvenser.


Kanske de inte kommer idag och inte heller nästa vecka men syndens konsekvenser kommer förr eller senare:

“Märk därför och besinna vilken olycka och sorg det har med sig att du övergiver HERREN, din Gud. “ (Jeremia 2:19b).

Vi må vara frestade att tänka att eftersom ingen av oss är fullkomlig och vi alla i viss mån lider av denna moraliska sjukdom som Bibeln kallar synd, och därför att Gud är en kärleksfull Gud, så spelar det inte så stor roll att vi syndar. Han kommer att ha överseende med våra små förseelser. Olyckligtvis är situationen mycket mer allvarlig än så. Även om Gud älskar oss passionerat, kan Han på grund av sin helighet och rättfärdighet inte leva med det onda. Som  profeten Habbakuk och Jesaja uttrycker det: “Du vilkens ögon äro för rena för att se på det onda” (Habakkuk 1: 13) Nej, det är edra missgärningar, som skilja eder och eder Gud från varandra och edra synder dölja hans ansikte för eder”. (Jesaja 59: 2).

Dr. Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!