Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Glädjen vi får när vi tjänar Gud.

Luk. 12:32

Lukas hade inte förmånen att vandra med och tala med Jesus som Matteus, Petrus eller Jakob hade. Han var läkaren som hade hört evangelium och bestämt sig för att lyda Gud genom att dokumentera den muntliga berättelse som han hade hört om Guds Son. Han var hedning och han skrev sitt Evangelium så att alla som inte var judar kunde förstå.

Varför sade Jesus “Frukta inte, du lilla hjord”?

Tusentals kom för att höra, bli mättade eller helade. Bara ett fåtal av dem gick in i Guds Rike. Han beskrev dem som den “lilla hjorden”.

Gläder sig Gud över oss och våra barn?

De som tillhör Hans Rike förtröstar på Honom.
Gud finner välbehag i vår tro. Hebr. 11:6. ‘Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud” . Rom. 8: 8: “…de som är i köttet kan inte behaga Gud.” De som längtar efter att behaga Gud, sätter sitt hopp till Kristus och Hans härlighets skönhet. De som önskar behaga Gud söker först Hans Rike och Hans rättfärdighet. De som  vill behaga Gud är villiga att förtrösta på Honom.

De som tillhör Hans rike prisar Honom.
David förklarade i Psalm 69:31-32 ‘Jag vill lova Guds namn med sång och upphöja Honom med tacksägelse. Det skall behaga HERREN bättre än någon tjur, något offerdjur med horn och klövar’. Med andra ord är de som behagar Gud villiga att prisa Honom. De går in i Faderns hus med sång. De är villiga att sjunga Guds lov och pris. Vår villighet att prisa Gud med sång och göra Gud större än livet självt, behagar Honom mer än formella ritualer och rutiner.

Jesus sjöng en sång till Gud just innan Han gick till korset. Skriften säger ‘När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget’ (Matt. 26:30). Bibeln refererar till mer än 25 tillfällen när Guds folk sjöng en sång till Herren. Gud finner behag i sitt folk när de villigt sjunger lovsånger till Honom.

De som tillhör Guds rike predikar om Honom.
Om vi längtar efter att behaga Gud, måste vi predika om Kristus. Vi kan inte predika Evangelium om vi bara säger sådant som folk vill höra. (1 Kor. 1:21; Gal.1:10).
Vi bör längta efter att kunna säga med Kristus ‘…jag gör alltid vad som behagar Honom.’ (Joh. 8:29, Rom. 15:3). Vilken gåva att veta att vi är så dyrbara för Honom, att det ger Honom glädje att göra oss till medborgare i Guds Rike!

Guds Rike uppenbarar sig inte i ord utan i kraft (1 Kor. 4:20).
1. Kraften i Hans omsorg: Gud ger oss dagligt bröd (Matt. 6:11), levande vatten (Joh. 4:14), tröst och vila (Matt. 11:28).
2. Kraften i Hans skydd: Gud ger sina änglar befallning att vaka över oss (Psalm 91:11-13).
3. Kraften i Hans löften: Gud ger oss sitt Ord (Psalm 107:20).

Dr. Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)
James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!