Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Gud i Abrahams liv

1.Mos. 12:8

Att bygga altare

När vi ser på Abrahams liv lägger vi märke till att han vandrade i  nära gemenskap med Gud. Abraham byggde altare och åkallade Guds Namn. Det berättas inte för oss att Abraham byggde något förutom altare. Vi läser till exempel inte att han byggde palats. Vid slutet av sitt liv byggde han också en grav åt Sara.  Men överallt dit han begav sig byggde han också ett altare. Det spelade ingen roll vad som hände i hans liv, han vände sig alltid med allt till Gud. Vi kan använda de altare Abraham byggde som stolpar i en biografi över Abrahams liv.

Abraham tillbad Gud.

Detta var hans allra viktigaste uppgift. Han tillbad tex. Gud när
 • han kom tillbaka från Egypten (1. Mos. 13:2-4).
 • han såg hur stort det utlovade landet var (1. Mos. 13:14-18).
 • Herren uppenbarade sig för honom och ändrade hans namn från Abram till Abraham (1. Mos. 17:3-5).
 • han slöt ett förbund med Abimelech i Beersheba (1. Mos.21:33)
Att bygga altare var ingen enkel uppgift. Man behövde stenar och murbruk. Men det allra svåraste hände när han skulle bygga ett altare på berget Moria. Att bygga detta altare krossade kanske inte hans ryggrand utan istället hans hjärta. Han visste att altaret han byggde var ämnat för hans egen son. I Guds ögon hade Abraham redan offrat sin son. Det var ingen tillfällighet att lammet plötsligt fanns där. Gud försåg honom med lammet.

Abrahams teologi

Abraham kände Gud på ett helt annat sätt än hans samtida medmänniskor. Det var Gud själv som uppenbarade sina egenskaper för Abraham (1.Mos. 18:19). På den tiden fanns ingen Bibel. Den enda källan till kunskap om Gud var Gud själv. Gud uppenbarade sig för Abraham. När Abraham talade med Gud eller när han talade om Gud använde han följande beskrivningar:
 • ADONAI (HERREN, MÄSTAREN) – 1. Mos. 15:2
 • YAHWEH (HERREN – JAG ÄR) – 1. Mos. 15:2
 • EL ELYON (GUD DEN HÖGSTE) – 1. Moa. 14:
 • EL SHADDAI (GUD DEN ALLSMÄKTIGE) – 1. Mos. 17:1
 • EL ROI (DEN GUD SOM SER MIG) – 1. Mos. 16:12
 • EL OLAM (GUD DEN EVIGE) – 1. Mos. 21:3
 • YAHWEH JIREH (DEN GUD SOM FÖRSER) – 1. Mos. 12:14


Abraham hade ingen Bibel, men han kände Gud mycket djupare än de flesta gör som faktiskt har en Bibel. Hur vi lär känna Gud avgör hur våra liv gestaltar sig. ”Visa mig din Gud så ska jag berätta för dig hur du lever och också hur du kommer att tillbringa evigheten!”

Att lära känna Gud är grunden för våra liv. Utan den finns det inget verkligt liv eller sann kristen tjänst.              
                              
Dr. Czesław Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!