Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Herren Jesus. Hurdan är Han och vad gör Han?

(enligt Uppenbarelseboken  3:7-9)
                                   
Staden Filadelfia
Församlingen i Filadelfia hade gjort mer för Gud än någon annan av de sju församlingarna i Uppenbarelseboken. Församlingen var trogen sitt uppdrag. Den levde nära Herren och Han dömde den inte, nämde inte ens dess synd. Församlingens utmaning handlade om framtiden. Skulle den komma att gå igenom den dörr som Herren Jesus hade öppnat åt den?

Herren Jesus - Skribenten
I Upp. 3:7-13 introducerar Herren Jesus sig själv med ett språk som passer dem som Han skriver till.

1. Han är helig (Upp. 3:7).
Herren Jesus var fullkomlig, helt utan fel eller skuld. Hans karaktär var fullkomlig. Helighet är ett av Guds viktiga attribut. “Den Helige” är en välbekannt judisk titel för Gud. I Jesaja 43:15 förklarar Gud “Jag är Herren, din Helige, Israels Skapare, din Konung”. Vi måste inse att Herren Jesus är den helige Guden. Han är helig – därför hatar Han synden. De som ännu inte tror på Honom behöver tillåta Honom lösa deras syndaproblem. Han är helig och därför ska vi, som troende, också vara heliga.
.
2. Han är sann (Upp. 3:7).
Herren Jesus är den som står bakom allt, den Ende som är helt och hållet pålitlig och förtroende värd.
Han säger att Han är den Sannfärdige; på grundspråket används ordet anathenos som betyder “något verkligt, äkta och autentiskt.”  I Herren Jesus finner vi verkligheten. När vi tänker på Honom, konfronteras vi med Absolut Sanning. Att Han är sannfärdig innebär att varje ord som Han talade är Guds sanna Ord och att varje löfte som Han gav kommer Han att hålla. Därför kan vi lita på att Han också frälsar oss till fullo om vi förtröstar på Honom. Som troende måste vi förstå, att det som Herren Jesus säger oss är sant. Om Han utmanar oss med en “öppen dörr med möjligheter”, betyder detta att vi kan gå in genom den och göra det som Han vill att vi ska göra.

3. Han håller Davids nyckel i sin hand (Upp. 3:7).
 “Davids nyckel” nyckel står för auktoritet. Herren Jesus har “Davids nyckel”. Den enda bok där det talas om Davids nyckel är Jesaja ( Jesaja 22:20-23). Eliakim fick nyckeln till Davids hus under kung Hezekiahs regim. Nyckeln öppnade dörren till Davids hus, som hade alla Juda konungars skatter. Eliakim bevakade entrén och höll reda på vem som skulle släppas in eller gå ut; vem som hade tillgång till kung David. Han var kungens närmaste man. Han var den som öppnade och stängde dörrarna.

4. Han älskade dem (Upp 3:9).
Herren Jesus förstod vilken svår situation församlingen i Filadelfia stod i. Herren Jesus hade deras bästa för ögonen. (Joh. 16:27). De som levde i Filadelfia (som betyder broderlig kärlek) var föremål för Guds kärlek. Äkta broderlig kärlek är inte möjlig förrän vi har tagit emot Guds kärlek. Icke troende behöver veta att Herren Jesus dog av kärlek till dem. Hans kärlek driver Honom att vilja frälsa syndare (Joh. 3:16; Rom. 5:8).

Dr. Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)
James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!