Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Hur når vi den postmoderna generationens barn?

1 Krönikeboken 12: 32

1. Vad är annorlunda med den tid som våra barn lever i?

Den postmoderna generationen gör antagandet att varje synpunkt är subjektiv. Det finns ett visst mått av sanning i detta. Vi tenderar att se saker och ting endast utifrån vårt eget perspektiv. Den postmoderna generationen har en hälsosam skepsis gentemot modernismens analytiska rationaliserande och även gentemot tidigare anspråk på kunskap och visshet.

2. Tre tankemodeller:
2.1 Teocentrism
2.2 Modernism
2.3 Postmodernism

3. Att ta evangelium till den postmoderna generationen

Vi behöver vidga vår förståelse av evangelisation.

Den postmoderna generationen är inte öppen för traditionell apologetik och dess sätt att presentera saker och ting. Den har frågor som uppstår ur postmoderna antaganden om livet och verkligheten. Att förhålla oss till postmodernismen måste vara en del av hur vi för fram Kristi anspråk. Målet för all vår tjänst är ju att föra människor från fientlighet gentemot Gud till kärlek till Honom (5. Mos 6:5).

Vi behöver förstå vilken grund som vi har gemensam med den postmoderna generationen.

Vi behöver inse hur mycket gemensam mark vi har med den postmoderna generationen. Det finns flera övertygelser och värderingar i den postmoderna kulturen som delvis eller helt stämmer överens med historisk kristendoms världsbild. Dessa formar en gemensam mark där vi kan upprätta förbindelser. Ta till exempel insikten att:

Den postmoderna generationen inser att västvärldens kultur inte går framåt.

Vi som är bibeltroende kristna har aldrig trott att mänskligheten håller på att utveckla ett perfekt samhälle. När det gäller denna teori kan vi som kallas evangelikala hålla med den postmoderna generationen. Vi kan fråga människor, att om vi inte är på väg mot ett utopiskt samhälle, vart är vi då på väg? Modernismen var mycket optimistisk men postmodernismen är pessimistisk.

Den postmoderna generationen vill ha ett samhälle utan rasism, ett rättvist samhälle.

Den postmoderna generationen bryr sig om rasism och könsdiskriminering. Vi som kristna bryr oss också om dessa områden men var ifrån får vi vår modell för rättvisa och likaberättigande?

Den postmoderna generationen vill ha ett ekologiskt samhälle.

Den postmoderna generationen leder anklagelserna mot miljöförstöringen. Vi som kristna borde känna ett ännu större ansvar att förvalta vår planet på rätt sätt. Vi kan dela deras längtan efter en renare och bättre värld.

Den postmoderna generationen betonar artistisk kreativitet.

I Apostlagärningarna kapitel 17 citerar Paulus den lokala kulturens poeter istället för att hänvisa till profeterna. Kristna bör använda sig av kreativa områden för att se hur kulturens röster porträtterar Gud, även där man inte är medveten om det.

Den postmoderna människan anser att relationer är viktigare än allt annat.

Den postmoderna människan värderar äkta gemenskap högt, om den går att finna. Med vår tro på en treenig Gud ser vi hur längtan efter och förmågan till gemenskap är det allra mest betydelsefulla i den mänskliga erfarenheten.

Dr. Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!