Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

I krukmakarens hus

Jeremia 18:1-11

Textens historiska innebörd:

 

Jeremia lade märke till att krukmakaren hade en exakt plan.
Krukmakaren använde både sina skickliga händer och olika instrument för att ge krukan en unik form. Han hade en viss målsättning med att han formade den precis så som han gjorde.

 • Det var krukmakaren som valde leran, inte leran som valde krukmakaren.
 • Krukmakaren valde just den sortens lera som han behövde.
 • Krukmakaren satte leran under tryck för att forma den.

 

Den Store Krukmakaren har en plan för var och en av oss (Jeremia 1:18, 2:11).

 • Jeremia såg Gud som krukmakaren och Israel som leran i hans hand.
 • Gud hade en plan för Israel.
 • Gud gav Israel en viss form genom att sända många välsignelser.
 • Gud gav Israel en annan form genom att straffa och uppfostra Israel.

 

Textens andliga innebörd:
     

1. Krukmakaren fann leran.

 •  Psalm 40:2-3
 • Andra må se oss som smutsig lera, men Gud ser den färdiga krukan.
 • Det är inte vi som har utvalt Gud utan Gud har utvalt oss! 1 Kor 6:9-11

2. Krukmakaren blandade leran med vatten för att ge den en speciell, första form.

 •  Ef  5:26
 • Gal 4:1
 • Fil 3:10
 • Rom 8: 29, 12:2.

3. Krukmakaren använde sig av sina fötter för att ta bort alla små luftbubblor som kunde få krukan att gå sönder i framtiden.

 •  Ef 1:20-22
 • Kristna som “läcker”.

4. Krukmakaren satte leran på skivan för att ge den dess slutgiltiga form

 •  På skivan gick den runt, runt.
 • Den fick inte lämna skivan förrän den var färdig
 • Krukmakaren använder fortfarande sina fingrar för att ta bort främmande bitar
 • ur leran. 1. Petr. 5:6


5. Krukmakaren torkade leran i solen.

 •  Den här processen var helt nödvändig men inte slutgiltig och inte tillräcklig. Ifall krukmakaren skulle stanna här skulle man inte kunna använda krukan särskilt länge. Krukmakarens plan går djupare och längre.

6. Krukmakaren måste skyffla in leran i ugnen.

 •  Elden smälter bort all smuts
 • Efter denna process är krukan desto mer stabil. 1 Petr 4:12-14.

7. Krukmakaren smyckade sin kruka.

 •  Krukan var inte bara bra att använda utan även vacker att se på (Rom. 12:2 ).

 

Dr. Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!