Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Jag kommer snart, säger Herren Jesus.

Uppenbarelseboken 3:11-12

1. “Jag kommer snart!”


a) När Herren Jesus skulle komma till Efesus, Pergamum och Sardis var det som domare. Men när Han skulle komma till Filadelfia var det för att göra slut på deras lidande.
b) ‘Jag kommer snart’ är en varning för förtryckarna men en uppmuntran för de förtryckta.
c) En kristen måste alltid vara redo för Jesus ankomst (Upp.3:3). Att Herren Jesus kan komma tillbaka när som helst är en uppmuntran till uthållig tjänst.

2. Templet

Den tidpunkt för befrielsen som nämns i Upp. 3:11 är samma tidpunkt som då Herren Jesus kommer tillbaka och hämtar sin församling. Templet som nämns i Upp. 3:12 hör antingen till det Tusenåriga Riket eller till det Nya Jerusalem. Den sant troende kommer att få tjäna Gud och bli upphöjd av Honom.

 

3. Namnen

Tre gånger refereras till namnet som ges som en garanti för vår eviga trygghet i Herren Jesus.

  • Min Guds namn talar om tillhörighet.
  • Namnet på min Guds stad talar om himmelskt medborgarskap  
  • Mitt eget nya namn talar om att vi är arvingar tillsammans med Herren Jesus.

 

4. Kronan

4.1 Kronan åt dem som övervinner
Kronan gav som en lagerkrans till vinnarna i idrottstävlingar. I en stad som var känd för sina idrottstävlingar visste man precis vad denna krona handlade om. Det är också en ofta använd symbol i Nya Testamentet när det handlar om lön för trogen tjänst. Aposteln Paulus skrev on denna segerkrans till Timoteus strax innan han dog i 2. Tim. 4:7-8.
 
4.2 Att förlora sin segerkrans
Genom en felaktig vandal kan man förlora den segerkrans som man tidigare uppnått
(2 Joh. 8). Kronan signifierar den konungsliga auktoritet som Herren Jesus ger till sina segerrika medarvingar. När vi står inför Kristi domstol kommer vi antingen att få lön eller se att allt som vi utfört var av hö och strå (2.Kor.5:10).

5. Pelare


Om dem som övervinner säger Gud att de ska bli pelare i Guds tempel . Pelare är de mest stabila och permanenta delarna av en byggnad. Att vara en pelare i templet innebär att ha en framstående plats i tjänsten i Kristi rike (se Jes. 22:23, Luk. 19:16-19).

Dr. Czesław Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!