Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Låt oss fästa ögonen på Herren Jesus!

”Låt oss fästa våra ögon på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som på grund av den glädje som låg framför Honom uthärdade korsets lidande och aktade skammen för intet och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.  Tänk på Honom som uthärdade så mycket motstånd från syndare, så att ni inte blir trötta och modfällda.” (fri översättning från engelskan) (Hebreerbrevet 12, 2-3).

Om vi inte själva sätter våra prioriteringar i livet kommer andra människor och situationer runt omkring oss att sätta dem åt oss. När detta händer följer oro och förtvivlan ofta i dess fotspår.

1.Herren Jesus visste vad Han hade för målsättning.

Jesus sade till honom: “Idag har frälsning vederfarits detta hus eftersom också han är en Abrahams son. För Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.” (Luk. 19, 9-10).

“Ty inte sände Gud sin Son i världen för att döma världen utan för att frälsa världen genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. ” (Joh. 3, 17-18).

I Lukas 15:1-11 handlar det om sådant som gått förlorat:

Fåret hade gått vilse pga. normala omständigheter.

En kvinna hade oavsiktligt blivit av med en slant.

Den förlorade sonen hade medvetet gett sig iväg från sin far och var liksom förlorad.

Innan vi kan sätta våra prioriteringar behöver vi veta vad vi ska ha för målsättning.

2. Herren Jesus satte sina prioriteringar i överensstämmelse med sin målsättning

Prioritering nummer ett: Gemenskap med Fadern

”Mycket tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp, lämnade huset och begav sig till en öde plats, där han bad. Simon och hans kamrater gick för att leta efter honom och när de hittade honom utbrast de: ”Alla letar efter dig!” Jesus svarade: “Låt oss gå någon annanstans, till byarna runt omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför som jag har kommit.” (Mark 1, 35-38).

Prioritering nummer två: Gemenskap med lärjungarna:

”De var på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem.  Lärjungarna bävade och de andra som följde efter var rädda. Då tog han ännu en gång de tolv åt sidan och berättade för dem vad som skulle hända med honom. ” (Mark 10, 32).

Prioritering nummer tre: En tjänst bland de förlorade:

For the Son of Man came to seek and to save what was lost. (Luke 19, 9).

3. Herren Jesus skyddade sina prioriteringar ifrån andra människors agendor.

“Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå upp till Jerusalem och lida mycket av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han skulle bli dödad, men att han på tredje dagen skulle uppstå igen.

Då tog Petrus honom åt sidan och började ivrigt säga emot honom: “Aldrig, Herre! Aldrig ska detta få hända med dig!”

Jesus vände sig till Petrus och sa: “Gå bort från mig Satan! Stå inte i vägen för mig! Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar.” (Matt 16, 21-23).

1. Herren Jesus visste vad Han hade för målsättning.

2. Herren Jesus satte sina prioriteringar utifrån sin målsättning

3. Herren Jesus skyddade sina prioriterinar ifrån andra människors agendor.

Låt oss fästa våra ögon på Herren Jesus!

Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!