Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Predikoutkast

Räddad för att tjäna!

Den som vill tjäna mig måste följa mig och där jag är, där skall min tjänare också vara. Min Fader kommer att ära den som tjänar mig (Joh 12:26).

Tjänare, följ Herren: ”Den som tjänar mig måste följa mig…. ”

Herren Jesus gör det klart och tydligt att tjänare följer sin Herre! Det tillkommer inte tjänaren att berätta för mästaren vad han bör göra. Att följa Kristus innebär att vara ledd av Hans Ande, att fatta beslut med Hans visdom, att leva för Honom, att göra det som Han skulle göra.

Tjänare. I Nya Testamentet beskrivs tjänaren för det mesta med det grekiska doulos (livegen). Ibland används diakonos (diakon eller sändebud). Båda orden är korrekta och beskriver en tjänare som inte lever för sig själv utan är sin mästares köpta ägodel. Vi är köpta av Mästaren för att utföra Hans uppdrag.
 
Vilket uppdrag har Herren Jesus gett åt sina tjänare? Han berättar för dem att det sätt som de tjänar Honom på, är genom att bli sina medmänniskors slavar och vara villiga att göra precis vad som helst, hur mycket det än må kosta eller hur ovärdigt det kan tyckas, för att hjälpa dem.

Läs mer: Räddad för att tjäna!

   

Att känna igen Frälsaren. Vem är Han?

Joh 1:1-3

Vem är Herren Jesus? Vem är Herren Jesus för dig?
 
Herren Jesus är Herre därför att Han är Skaparen! (Joh 1: 1-3, Ef. 3: 9, Kol 1: 16, Hebr. 1,:1-2).

Den kände agnostikern Robert Ingersol lade vid ett tillfälle då han besökte Henry Ward Beecher märke till en vacker glob som visade konstellationen mellan himmelens stjärnor. ”Just en sådan glob är jag på jakt efter,”sade han när han hade undersökt den. ”Vem har gjort den? ” ”Vem har gjort den?” upprepade Beecher med spelad förvåning. “Käre Colonel, ingen har gjort den. Den blev till av sig självt.”

Kristus är inte en del av skapelsen, Han är själva Skaparen! Han är helt annorlunda än de bilder vi ser på julkorten. Han är Skaparen och därför också Herren! Är Han din Herre?

Läs mer: Att känna igen Frälsaren. Vem är Han?

   

Hur når vi den postmoderna generationens barn?

1 Krönikeboken 12: 32

1. Vad är annorlunda med den tid som våra barn lever i?

Den postmoderna generationen gör antagandet att varje synpunkt är subjektiv. Det finns ett visst mått av sanning i detta. Vi tenderar att se saker och ting endast utifrån vårt eget perspektiv. Den postmoderna generationen har en hälsosam skepsis gentemot modernismens analytiska rationaliserande och även gentemot tidigare anspråk på kunskap och visshet.

2. Tre tankemodeller:
2.1 Teocentrism
2.2 Modernism
2.3 Postmodernism

Läs mer: Hur når vi den postmoderna generationens barn?

   

Bön direkt från Hades

Luk 16, 19:31, Jud 22-23, 1 Kor 16: 15

1. Vad är mission?

Mission är att tjäna med sådan överlåtelse att andra kan höra evangeliet!
Har jag en längtan att överlåta mig åt Gud på ett sådant sätt att jag gör allt jag kan för att de människor som jag kommer i beröring med får svårt att fatta ett beslut som gör att de går förlorade?

Vad är mitt uppdrag?
Har jag blivit sänd? Har jag helt och fullt tagit på mig det ansvar som Gud har anförtrott mig?Varför behöver kristna vara aktiva i missionsuppdraget?

2. Två stora frågor


Mannen i Bibeln frågar: ‘Ska jag ta vara på min broder?’ (1. Mos 4: 9).
Det var Kain som försökte rättfärdiga sig själv med denna fråga.
Nästa stora fråga är: ‘Och vem är då min nästa?’  (Luk 10:29).
Juristen vissten inte vem som var hans nästa. Varje kristen bör ställa dessa två frågor till sig själv. Men mer än så, vi behöver svara på dem!

Läs mer: Bön direkt från Hades

   

Låt oss fästa ögonen på Herren Jesus!

”Låt oss fästa våra ögon på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som på grund av den glädje som låg framför Honom uthärdade korsets lidande och aktade skammen för intet och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.  Tänk på Honom som uthärdade så mycket motstånd från syndare, så att ni inte blir trötta och modfällda.” (fri översättning från engelskan) (Hebreerbrevet 12, 2-3).

Om vi inte själva sätter våra prioriteringar i livet kommer andra människor och situationer runt omkring oss att sätta dem åt oss. När detta händer följer oro och förtvivlan ofta i dess fotspår.

1.Herren Jesus visste vad Han hade för målsättning.

Jesus sade till honom: “Idag har frälsning vederfarits detta hus eftersom också han är en Abrahams son. För Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.” (Luk. 19, 9-10).

“Ty inte sände Gud sin Son i världen för att döma världen utan för att frälsa världen genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. ” (Joh. 3, 17-18).

I Lukas 15:1-11 handlar det om sådant som gått förlorat:

Fåret hade gått vilse pga. normala omständigheter.

En kvinna hade oavsiktligt blivit av med en slant.

Den förlorade sonen hade medvetet gett sig iväg från sin far och var liksom förlorad.

Innan vi kan sätta våra prioriteringar behöver vi veta vad vi ska ha för målsättning.

Läs mer: Låt oss fästa ögonen på Herren Jesus!

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Start < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Slut >>
James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!