Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Räddad för att tjäna!

Den som vill tjäna mig måste följa mig och där jag är, där skall min tjänare också vara. Min Fader kommer att ära den som tjänar mig (Joh 12:26).

Tjänare, följ Herren: ”Den som tjänar mig måste följa mig…. ”

Herren Jesus gör det klart och tydligt att tjänare följer sin Herre! Det tillkommer inte tjänaren att berätta för mästaren vad han bör göra. Att följa Kristus innebär att vara ledd av Hans Ande, att fatta beslut med Hans visdom, att leva för Honom, att göra det som Han skulle göra.

Tjänare. I Nya Testamentet beskrivs tjänaren för det mesta med det grekiska doulos (livegen). Ibland används diakonos (diakon eller sändebud). Båda orden är korrekta och beskriver en tjänare som inte lever för sig själv utan är sin mästares köpta ägodel. Vi är köpta av Mästaren för att utföra Hans uppdrag.
 
Vilket uppdrag har Herren Jesus gett åt sina tjänare? Han berättar för dem att det sätt som de tjänar Honom på, är genom att bli sina medmänniskors slavar och vara villiga att göra precis vad som helst, hur mycket det än må kosta eller hur ovärdigt det kan tyckas, för att hjälpa dem.

 

Tjänarna hittar du där Jesus är verksam: ”Och där jag är, där skall min tjänare också vara med mig”.

 

“Min Fader verkar ännu alltjämt; så verkar ock jag.”
“Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.” (Ef. 2, 10).

Gud är verksam i vår värld. Vi kan och kommer också att ha del i det som Han gör. Den kristna tjänsten är inte endast till för pastorer eller dem som studerat teologi. Om vi väntar på den gruppen eller är beroende av den kommer vi inte att uträtta mycket.

Gud kommer att ära sina tjänare: ”Min Fader ska ära den som tjänar mig.”

När vi tjänar Herren med glädje, engagemang och entusiasm kommer Gud att ära oss. Det finns ingen jordisk ära som kan tävla med den ära som kommer från Gud. De som tjänar kommer att äras av Gud.

Den store violinisten Paganini testamenterade sin fantasiska fiol till staden Genoa på villkor att den aldrig skulle komma att användas. Träet i ett sådant instrument slits mycket långsamt när det används men om det förblir oanvänt börjar det brytas ner. Paganinis härliga violin är idag maskäten och oanvändbar förutom som relik. Om en kristen vägrar att tjäna kommer snart hans förmåga att vara användbar att brytas ner.

Tjänare följer sin Herre! Tjänarna hittar du där Jesus är verksam! Gud kommer att ära sina tjänare!

Dr. Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu

James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!