Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Tacksamhet för med sig välsignelse

1. Tacksamhet är ett uttryck för andligt liv

Luk. 17: 11-18
“Var är de nio?”

2.   Tacksamhet ger Gud ära

Apg. 3:7-11         
När vi är tacksamma uppmuntrar vi andra.

3. När vi tar emot Guds nåd till frälsning blir vi tacksamma           

Ef. 2:4-10  
Otacksamhet kan vara ett tecken på att vi inte känner Gud.

4. Guds barn tackar Honom för allt som Han gjort

Fil. 4:6
Gud vet vad vi behöver.

5. En troendes liv bör kännetecknas av tacksamhet

Kol. 3:15-17         
När vi brister i tacksamhet missar vi tillfällen att vittna om Gud.

6. Vi är kallade till att vara tacksamma och att uttrycka vår tacksamhet

1 Tess. 5:17-18          
Det finns inga situationer där vi inte bör vara tacksamma.
Varför bör en kristen vara tacksam?

1. Därför att Gud sa det
2. Brist på tacksamhet är synd
3. När vi är tacksamma tillber vi Gud
4. Tacksamhet öppnar upp tillfällen att tjäna Gud
5. Genom tacksamhet uppmuntrar vi andra att leva för Gud och tjäna Honom.
6. Tacksamhet gör att friden i den troendes hjärta tilltar i styrka. Psalm 50, 14
        
Dr. Czesław Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!