Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Vad betyder Guds Ord för mig?

Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om.  Du vet ju av vilka du har lärt det. 2 Tim. 1:14
 
1. Förbliv vid de sunda ord som du lärt dig.
Uttrycket “mönster” (se engelskans översättning “pattern” i 2. Tim 1:14) betyder “designat av en arkitekt”. Redan från allra första början i församlingens historia fanns det en klar definition av den sunda läran. Den var den standard som all undervisning prövades inför. Paulus varnade Timoteus för att ändra på denna standard. Om han gjorde det skulle han inte ha något som han kunde pröva de lärare han arbetade tillsammans med utifrån. Även vi, i 21 århundradet, behöver hålla oss till det som aposteln Paulus lärde under första århundradet. I församlingens begynnelse fanns det en filosofi känd som antinomiansim som var vida spridd. Den sade “vi  behöver inte bry oss om Guds förordningar”. Samma lära lever än idag och säger att vi “är inte under lagen utan under nåden”. Den proklamerar att Nya Testamentet bara är en samling kärleksbrev och inte har några förordningar om hur vi ska leva. En del förkastar det som kallas för “mönsterteologi”. Visar inte orden “förbli vid det mönster som du lärt dig” att det finns förordningar från Gud (se: 1 Kor. 9:21; Gal. 6:2), som vi bör leva efter?

2. Förbliv vid det du har lärt dig!
Under århundraden har Guds arbete utförts av människor som stod fasta i tider av prövningar. De hade så lätt kunnat kompromisssa. Men de förblev vid det de hade lärt sig. Aposteln Paulus var en i skaran av människor som inte kompromissade. Mot slutet av sitt liv bestämde han sig för att uppmuntra sin yngre broder i Kristus, Timoteus. I 1 Tim.1:11 läser vi att Gud hade anförtrott andlig sanning åt Paulus som han å sin sidare gav vidare till Timoteus (1 Tim. 6:20). Enligt 2 Tim. 1:14 fick Timoteus ansvaret att “förbli vid” (eller “hålla fast vid”, engelskans översättn.) och “bevara” den dyrbara skatt av sanning som han hade fått ta emot och så ge den vidare till andra. (2 Tim. 2:2).

3. Det som du har lärt av mig...
Vi tror att den Helige Ande är Sanningens Ande. Paulus anförtrodde Timoteus sanningen. Vi har bara en Helig Ande och endast en sanning som kommer ifrån Honom. Vi tror inte på flera heliga andar. Därför tror vi inte heller på flera olika sanningar. Gud bestämde sig för att skicka den Helige Ande att undervisa oss om sanningen. Om vi inte hade den Helige Andes tjänst skulle vi förbli i mörkret. Utan Honom skulle vi inte kunna förstå Guds Ord. Vi måste alltid hålla oss till Hans undervisning (Joh. 16: 13). Han hjälper oss att bevara sanningen och att ge den vidare till andra.

4. I tro och kärlek
Vi måste också lägga märke till att Timoteus lära skulle ges vidare med “tro och kärlek”. Han skulle predika sanningen i kärlek eftersom detta var Guds sätt att göra det på. Gud gav oss aldrig sanning utan kärlek. Ef. 4:15 säger ‘sanningen....i  kärlek’. Hur lätt är det inte att vara agressiva i vår längtan efter att bevara sanningen. Att gå på häxjakt och ge vår egen version av sanningen och röra upp problem istället för att dela med oss av det som anförtrotts oss. En kort sammanfattning av läran om rättfärdiggörelsen och det kristna livet är att “tron gör oss till herrar och kärleken gör oss till tjänare.” Tron måste alltid ledas av och vara inriktad på Herren Jesus Kristus; det handlar aldrig om (strängt talat) tro på församlingen eller något annat av nådemedeln, utan om Herren Jesus Kristus själv.

5. I Kristus Jesus
Källan till all andlig välsignelse finns i Kristus allena.Tron är det instrument som för in själen i en levande och frälsande förening med Förlossaren, Jesus Kristus, som det står i Fil.3:9: ‘...och bli funnen i Honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus.”
 
Dr. Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)
James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!