Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Varför bör vi engagera oss i missionsarbete?

Matt. 28:18-20;
Mark. 16:15;
Joh. 20:21;
Rom. 10:13-15;
Apg. 13:2-4.


Det är ett historiskt faktum att nationer utan Evangelium har större fattigdom, kriminalitet, fler sjukdomar, trasiga familjer, oäkta barn, girighet, korruption och krig än de länder som tillåter  Evangelium att predikas fritt.

Historien visar oss att 14,530 krig har utkämpats under 6,000 år. Det betyder i medeltal 2,6 krig per år. Det kostade Caesar $.75 att döda en av fiendens soldater. Det kostade Napoleon $3,000. I första världskriget gav vi $21,000 för varje dödad fiende. Under andra världskriget kostade det $200,000 för varje dödad fiende. Modernt krig kostar runt $1,000,000 per dödad person.

Tänk om vi skulle ge dessa pengar till mission istället!

Orsaken till att vi ska missionera är:

1.    För att fullfölja Herren Jesu Kristi stora missionsbefallning (Matt. 28:19-20).

    A. Men vi bryr oss mer om att att bygga byggnader.
    B. Vi bryr oss mer om stora siffror.
    C. Vi bryr oss mer om vår statestik (Hur många bekännande medlemmar har vi?)

2.    För att dela Herren Jesu Kristi stora längtan  (Matt. 9:36-38; 18:10-14).

    A. Vi behöver höra ropet ovanifrån  (‘Gå till Kornelius hus!’)
    B. Vi behöver höra ropet underifrån (‘Skicka någon till mina bröder!’)
    C. Vi behöver höra ropet utifrån fältet (‘Kom över till Makedonien och hjälp oss!’)

3.    För att förhärliga Gud genom att föra människor till Jesus Kristus (Joh. 3:16; Rom. 10:13-15, Apg 1:8).

    A. Att få se barn räddade undan sin hopplöshet och tomhet.
    B. Att få se fångar befriade från sina fängelser.
    C. Att få se sin hembygds människor frälsta genom att vi besöker dem.
    D. Att få se själar frälsta runt om i världen genom mission.

4.    För att bygga upp Jesu Kristi kropp (Ef 4:12-16).

    A. Den lokala församlingen förser missionen med arbetare.
    B. Den lokala församlingen är helgedomen för bön för missionen.
    C. Den lokala församlingen förser missionen med det som den behöver.

Dr. Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!