Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Varför behöver vi en mission för barn?

Aposteln Paulus förklarar I Rom. 1:16 att Evangelium är “Guds kraft till frälsning för var och en som tror”. Jesu avskedsbefallning till oss var “Förkunna de goda nyheterna för allt skapat”(Mark. 16:15).

1. Den första och viktigaste orsaken till att vi behöver en mission bland barnen är och förblir Herren Jesu befallning. Vi kristna kan inte undvika eller undkomma denna befallning. Herren Jesus vill att barnen ska komma till Honom (Mark. 10:14; Matt.. 18:14). Biblisk evangelisation innebär att vi måste evangelisera bland alla människor, även barnen.

2. Barn har andliga behov. Utan Herren Jesus är de andligt döda. De har ett syndaproblem och behöver tro på Herren Jesus.

3. Barn kan ta emot Evangelium i enkel förtröstan. Pat Verbal, kristen författare för barn och konsult åt the International Network of Children´s Ministry, konstaterar att 75-85 % av alla kristna idag kom till tro innan de var 15 år gamla.

4. Barn är mycket öppna för Evangelium. Enlingt Barna Research är sannolikheten att ett barn ska ta emot Kristus mycket större än hos en vuxen och även än hos en tonåring. Bland barn mellan 5 och 13 år är sannolikheten att de tar emot Kristus 32%. Den sjunker ner till 4% för ungdomar mellan 14 och 18 occh för resten av åldrarna är sannolikheten 6%.

5. Barn har en längre framtid. Att missionera bland barn är att investera i framtiden. Världens befolkning idag är mer än 6.000.000.000. Åtminstone en tredjedel av dem är barn och de är församlingens framtid och nationernas framtid. Ett barn som räddats är även ett räddat liv.

6. Gud använder ofta barn för att vinna andra till frälsning. Familjer, inklusive föräldrar och mor-och farföräldrar, kan bli frälsta genom ett frälst barns enkla vittnesbörd. De kan också nå sina vänner för Kristus. På detta sätt kan barnen vara till stor välsignelse i församlingen.

7. Barnen spelar en stor roll i den kristna kyrkans historia. Martin Luther sade: “Om Guds Rike ska komma med kraft måste vi börja med barnen och undervisa dem ända från vaggan.” Charles Spurgeon skrev: ‘Barn behöver Evangelium, hela Evangeliet, det oförändrade Evangeliet; de måste få det och om de undervisas av Guds Ande kan de ta emot det lika väl som en vuxen.” Dean Stone, INCMs förre president, skriver att “arbetet bland barnen är den kristna kyrkans mest strategiska arbete....om en kristen tjänst ska utvecklas och bli riktigt bra måste den börjar med barndomen och arbeta sig uppåt.”

8. Barn behöver människor som är utrustade av den Helige Ande. Dessa människor kan undervisa och evangelisera barn. De är kallade av Gud att ge sig själva till mission bland barn (Rom 1:16).

9.  Genom att engagera oss i arbetet bland barnen förhärligar vi Gud. En kristens största önskan, inte bara en förälders eller en lärares, är att förhärliga Gud. När barn blir frälsta och när de lever och växer för Herren Jesus, förhärligar de Honom! Detta är den frukt som Gud längtar efter att få se! Arbetet bland barnen behövs för att förhärliga Gud!

Dr. Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)
James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!