Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

VID HERREN JESU FÖTTER

1.FÖRLÅTELSE FÖR ALLA SYNDER, Lukas 7:38

Fastän fariseen hade bjudit  Herren Jesus hem till sig satte han sig aldrig ner vid hans fötter. Han ville sitta vid Jesu sida vid bordet. Kvinnan hade inte bjudit Jesus hem till sig (hon hade kanske inte ens ett hem), men hon var medveten om sitt största problem: synden. Hon visste att hon behövde förlåtelse för sina synder. Nu kom hon med sina synder till Jesu fötter.
HERREN JESUS ÄR GUD OCH KAN DÄRFÖR GE SYNDERNAS FÖRLÅTELSE

2. RÄTT UNDERVISNING, Lukas 10:39

Maria visste att hon hade mycket att lära sig. Det var Marta som bjöd in Herren Jesus till sitt och sina syskons hem i Betanien, men det var Maria som satte sig ner vid Jesu fötter. För att kunna lära oss måste vi vara fokuserade. Det stämmer att det inte var Maria som bjöd in Herren Jesus, men hon intog den plats som var den bästa för henne, nämligen vid Jesu fötter. Hon hade ”utvalt den goda delen” (Lukas 10:42).
HERREN JESUS ÄR GUD OCH SANNINGEN. HAN KÄNNER OSS OCH ÄLSKAR OSS!

3. TRÖST, JOH.11:32

Maria hade just förlorat sin bror Lasarus. Hon fokuserade inte på gravplatsen även om judarna trodde att hon kanske hade gått dit. Hon hade förstått att hon inte kunde vänta sig så mycket tröst från människor som ju hade sina egna problem. Maria hade intagit den rätta platsen vid Herren Jesu fötter. Bara Han kan trösta oss på riktigt. Just när Marias sorg och besvikelse var som störst fyllde Herren Jesus hennes hjärta med glädje.
HERREN JESUS ÄR GUD OCH TAR HAND OM OSS NÄR VI HAR PROBLEM

4. ETT BARNS LIV, LUK.8:41      

Jairus dotter hade dött och nu sökte han efter Herren Jesus. Han hittade Honom och föll ner vid Hans fötter. Han visste att ingen annan kunde ge hans barn livet tillbaka. Jairus bekräftade sanningen att barn utan Herren Jesus är förlorade. Barnen behöver Herren Jesus, till och med mer än vad de behöver sina föräldrars kärlek, luften de andas, tak over huvudet, kläder och mat. Jairus visste vem han måste vända sig till för att få hjälp med detta stora problem att hans barn hade dött.
HERREN JESUS ÄR GUD OCH LÄNGTAR EFTER ATT GE LIV TILL VARJE BARN

5. TACKSAMHET, LUK. 17:16

Tio spetälska män mötte Herren Jesus och var och en av dem fick uppleva Guds kärlek.  De blev alla botade från spetälska.  Därefter gick de tillbaka  till ett normalt samhällsliv. Bara en av dem, mannen från Samarien, insåg vem det var han skulle tacka. Han kom tillbaka och föll ner vid Herren Jesu fötter.  Det som är mest förvånansvärt är inte att en av dem kom tillbaka utan att de andra nio inte gjorde det. Samariern blev inte bara helad fysiskt utan även psykiskt. Tacksamheten visade på hans andliga hälsa.
HERREN JESUS ÄR GUD OCH VÄRDIG ALL VÅR TACKSAMHET

6. SEGER ÖVER FRUKTAN, UPP. 1:17

När aposteln Johannes såg Herren Jesus i Hans härlighet blev han rädd. Han kände Herren Jesus, han hade vandrat med Honom, han hade lyssnat till Hans undervisning, han hade rört vid Honom. När han såg Honom i Hans härlighet föll han ner inför Jesu fötter, trots att han var så gammal! Han var mycket medveten om att Herren Jesus är den Förste och den Siste. Han tystnade och lät Herren Jesus tala. Aposteln Johannes är ett starkt exempel på en person som lever för Herren Jesus. Han hade fattat att den bästa platsen i världen är vid Herren Jesu fötter!

HERREN JESUS ÄR GUD OCH VÄRD ATT FÅ HELA VÅRA LIV OCH ALL ÄRA!

Dr. Czesław Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!