Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Vilket budskap behöver barnen i vår värld idag?

1. De behöver höra om Gud

Gud är frälsningens källa. Barn behöver få höra vem Gud är och vad Han gör. Barn kommer aldrig att förstå hur de själva är ansvariga för sina synder om de inte först har fått en klar bild av Gud.

Det är därför som vi lär barnen följande:
 • Gud har gjort dig (Apg.17:23-29): Du är ansvarig inför Gud.
 • Gud har talat till dig genom Bibeln (1 Kor. 3-4): Du har ansvaret att lyssna på vad Han har att säga dig.
 • Gud är helig och rättfärdig (Apg 17:31): Han måste döma dig.
 • Gud är god och Han älskar dig (Joh 3:16): Han har gjort det möjligt för dig att bli frälst.

 

 2. De behöver höra om synden

 

När vi undervisar dem om synden inser de sitt behov av frälsning. Vi måste noggrant och allvarligt förklara vad synd är och vilka följder den får. Det är därför som vi undervisar:

 • När du syndar så syndar du mot Gud (Psalm 51:4).
 • Du är född syndare (Ef. 2:3) och syndar därför hela tiden (Rom.3:23).
 • På grund av synden förtjänar du också att straffas av Gud (Rom.1:18).

3. De behöver höra om Jesus Kristus

När vi undervisar barn om Jesus Kristus visar vi dem också att Han är den enda vägen till frälsning. Barn behöver få veta vem Jesus Kristus är och vad Han har gjort. Det är därför som vi undervisar dem om att:
 • Jesus Kristus är Gud Sonen, den ende Frälsaren. (Apg 9:20).
 • Han dog för dig (Apg. 2:23,36,38).
 • Han uppstod för dig (Apg. 2:24-32).
 • Han for tillbaka till himlen för dig (Apg 2:23-32).  

4.De behöver höra att de måste vända om och tro på Honom

Att kalla barn till Kristus är en viktig del av evangelium (Joh. 6:37; Joh. 1:12). Det är därför som vi lär dem att:
 • Jesus Kristus inbjuder dig att komma till Honom (Matt.11:28).
 • Du behöver vända dig bort från din synd och till Gud (Apg. 2:38; 20:21).
 • Du behöver tro på Jesus Kristus och ge ditt liv till Honom (Apg 16:31; 20:21).
 • När du vänder om till Kristus så gör du det med hela din vilja, med ditt hjärta och med ditt förstånd (Rom. 6:17).   
           
Dr. Czeslaw Bassara ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ; www.proword.eu)
James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!