Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Йеремия – неувереният пророк

Йеремия 1:1-10 (по-конкретно стих 7)

 

1. Йеремия става от свещеник – пророк (ст. 1)

Очакваше се Йеремия да стане свещеник. В свещеничеството е имало стабилност. Бог призова Йеремия към още по-несигурната задача да бъде пророк. Той започна от това да призовава хората да променят поведението си и продължи с опити да промени закоравелите им сърца. Йеремия беше пророк на сърцето. Думата „сърце” е използвана 66 пъти. Много е опасно и трудно, понякога, да говориш от Божието Слово. Има много църкви днес, които не проповядват Божието Слово, защото то кара хората да се чувстват неудобно. Хората искат да слушат проповеди за това как Бог ще ги благослови, или за Неговата любов.

2. Дните бяха усилни (ст. 2-3)

Йеремия беше роден по време на царуването на Манасия. Идолопоклонството и жертването на деца са се случвали по време на детството на Йеремия. Идолопоклонството било в разцвета си. Божието Слово по време на Манасиевото управление изчезнало. Отношението към свещениците не било уважително. Той видял в дните на Йосия промяна, но не и истинско покаяние. От стих 10, 3 глава, разбираме, че това не е била промяна, която е достигнала сърцето. Много по-лесно е човек да промени изражението и външния си вид, отколкото сърцето. Бог не се отказа от осъждението, което беше планирал за Юда (4 Царе 23:26-27). Това беше време на глад, на тежки данъци, но и на духовна беднотия. Беше време на суша, дошло поради непокорство. И точно в такова време Бог призова Йеремия да проповядва Словото вярно и непоколебимо, въпреки, че хората не откликваха; дори искаха да го убият. Той трябваше да черпи сила от Господ, и беше верен.3. С неуверено сърце (ст. 4-10)

Както Мойсей, Йеремия беше неуверен в предприемането на тази задача (вж. Мойсей в Изход 3:11; 4:1). Може би задачите му се виждаха твърде големи за него. А може би се притесняваше за това как ще бъде приет, или че по време на тяхното изпълнение можеше да го убият. Той се колебаеше, защото най-вероятно се чувстваше неподходящ. В 2 Кор. 2:16 Павел сякаш казва, че и той се чувства неподходящ, но знаеше също така, че това, което го направи да бъде подходящ, дойде от Бога.


Бог даде уверение на Йеремия относно 3 неща в този пасаж:

1.Неговият избор за тази длъжност. Бог избра него, а не обратното. Преди още той да знаеше за Бог, или да знаеше нещо за своя живот, Бог го видя, и го призова, и го подготвяше за тази трудна задача.

2. Неговата закрила. Няколко пъти Йеремия почти умря заради вярата си. Имаше хора, които искаха да го убият. Но Йеремия живя въпреки това, защото Бог беше неговата закрила.

3. Неговата власт. Бог му даде Своето Слово. Йеремия нямаше да проповядва собственото си мнение или мисли, а Божието Слово. Това Слово има сила и не се връща празно. Твърде често днес хората искат популярност и правят компромиси с Божието Слово и го разводняват. Йеремия лесно можеше да постъпи по същия начин, но не го направи. Не каза на хората само това, което искаха да чуят.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).