Is this site a blessing to you?Tulemused

Outlines of Messages

Issand Jeesus. Missugune Ta on ja mida Ta teeb?

(Ilmutuse 3:7-9 järgi)

Filadelfia linn
Filadelfias asuv kogudus oli teinud Jumala heaks rohkem kui ükski ülejäänud seitsmest kogudusest Ilmutuse raamatus. Kogudus oli oma missioonile ustav. See elas Issanda lähedal ja Ta ei mõistnud seda hukka, isegi ei maininud selle pattu. Koguduse väljakutse viitas tulevikule. Kas see läheb läbi ukse, mida Issand Jeesus selle jaoks lahti hoiab?

Issand Jeesus – Autor
Ilmutuse 3:7-13 tutvustas Issand Jeesus ennast keeles, mis oli kirja saajatele tähtis.

Loe lisa: Issand Jeesus. Missugune Ta on ja mida Ta teeb?

   

ISSANDA JEESUSE JALGADE JUURES

1.    PATTUDE ANDESTAMINE - Luuka 7:38
Kuigi variser oli Issanda Jeesuse oma koju kutsunud, ei istunud ta kunagi Tema jalgade juures. Variser tahtis koos Temaga laua ääres istuda. Naine ei olnud kunagi Jeesust oma koju kutsunud (võib-olla tal ei olnudki kodu), kuid ta oli teadlik oma suurimast probleemist – patust. Naine teadis, et ta vajab pattude andekssaamist. Ta oli toonud oma patud Jeesuse jalgade ette.
ISSAND JEESUS ON JUMAL, KES ANNAB PATU ANDEKS!

2.    ÕIGE ÕPETUS – Luuka 10:39
Maarja teadis, et tal on vaja õppida. Marta oli see, kes kutsus Jeesuse nende koju Betaanias, kuid Maarja võttis istet Issanda Jeesuse jalgade juures. Õppimine nõuab kontsentreerumist. On tõsi, et Maarja polnud see, kes Issanda Jeesuse kutsus, kuid ta võttis koha, mis oli tema jaoks parim – Issanda Jeesuse jalgade juures! See oli „hea osa“ (Luuka 10:42).
ISSAND JEESUS ON JUMAL, KES ON TÕDE, KES MEID TUNNEB JA ARMASTAB!

Loe lisa: ISSANDA JEESUSE JALGADE JUURES

   

Jumal Aabrahami elus

Moosese 12:8

Altarite ehitamine

Kui me vaatame Aabrahami elu, siis märkame tema väga lähedast osadust Jumalaga. Aabraham ehitas altareid ja hüüdis appi Issanda nime. Tegelikult on altarid ainsad, mille ehitamisest meile räägitakse. Näiteks ei loe me, et ta ehitas losse. Oma elu lõpus ehitas ta ka hauakambri Saarale. Kuid igale poole, kuhu ta läks, ehitas ta altari ja jutustas Jumalale igast oma elusündmusest. Aabrahami ehitatud altarite järgi võime koostada ta eluloo.
Aabraham ülistas Jumalat. See oli ta kõige tähtsam tegevusala. Näiteks ülistas ta Jumalat, kui:

-    Ta tuli tagasi Egiptusest (1. Moosese 13:2-4);

-    Ta nägi Tõotatud maa suurust (1. Moosese 13:14-18);

-    Issand ilmutas ennast talle ja muutis ta nime Aabramist Aabrahamiks (1. Moosese 17:3-5);

-    Ta sõlmis Beer-Sebas lepingu Abimelekiga (1. Moosese 21:33).

Altarite ehitamine ei olnud lihtne ülesanne. Selleks läks vaja kive ja mörti. Kõige raskem oli aga altari ehitamine Morija mäele. Selle altari ehitamine ei murdnud ta selgroogu, vaid südame. Ta teadis, et see altar, mida ta ehitas, oli ta enda poja jaoks. Jumala silme all oli Aabraham ohverdanud oma poja. Jäär ei ilmunud sinna juhuslikult. Jumal oli saatnud Talle.

Loe lisa: Jumal Aabrahami elus

   

Kaos, mille me tekitame, kui Jumal ei ole esikohal

Jeremija 2:1-37

Jeremija raamatus leiab aset kolm erinevat lugu.

Esimene lugu on Jeremija-nimelisest noormehest. Jeremija oli inimene, kelle Jumal valis väga raskeks tööks.

Teine lugu hõlmab Jumala valitud Iisraeli rahvast. Pärast palju aastaid kestnud jumalakartmatut juhtimist ja ebajumalate kummardamist ei tahtnud Jumal seda enam taluda. Ta tegi Jeremijale ülesandeks kuulutada halba sõnumit, et Paabeli elanikud alistavad nad.

Kolmas lugu hõlmab Jumalat ennast. Murtud südamega isa, kes on jälginud, kuidas ta lapsed libisevad tagasi mässumeelsusesse.

Kui Jumal ei ole me elus esikohal, siis leiame end väga raskes olukorras. Kaoses, mille te tekitate, kui Jumal ei ole esikohal.

Just nii juhtuski Jumala valitud Iisraeli rahvaga. Nad hakkasid segunema teiste rahvuste ja nende valejumalatega. Nad hakkasid sõlmima abielusid juudi usust väljapoole jäävate inimestega. See, mille nad alguses arvasid enda kontrolli all olevat, võttis juhtimise üle.

1. hoiatus – Kui sa püüdled millegi muu kui Jumala eeskuju poole, siis oled sa libedal teel hädaohu poole.

Jeremija võttis Iisraeli kriisi väga võimsalt kokku:

”Jah, igale kõrgemale künkale ja iga halja puu alla laskusid sa truudust murdma” (Jeremija 2:20b).

Loe lisa: Kaos, mille me tekitame, kui Jumal ei ole esikohal

   

Kinnitagem oma silmad Issandale Jeesusele!

Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.
Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. (Heebrea 12:2-3).

Kui me ei kehtesta oma elule prioriteete, siis kehtestavad meid ümbritsevad inimesed ja olukorrad need meie jaoks. Kui see juhtub, siis me muretseme ja meeleheide võib saada probleemiks.

1.    Issand Jeesus teadis oma eesmärki

Aga Jeesus ütles talle: „Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Aabrahami poeg. Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut“ (Luuka 19:9-10).

Jumal ei ole läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse (Johannese 3:17-18).

Luuka 15:1-11 on meil tegemist kadunud asjadega:

Lammas läks tavaolukorras kaduma.
Münt läks kogemata kaduma.
Poja kadumaminek oli kavatsetud.

Enne kui me kehtestame prioriteedid, peame teadma oma eesmärki.

Loe lisa: Kinnitagem oma silmad Issandale Jeesusele!

   

Lehekülg 1 / 13

<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

James N. Spurgeon kirjutas:

Tööd te teete omal valikul, teenimine on Kristuse kutse. Töökohal te loodate saada, teenides loodate anda. Oma töökohal te annate midagi, et midagi saada, teenides annate tagasi midagi, mis on juba teile antud. Töö sõltub teie võimetest, teenimine sõltub teie kättesaadavusest Jumalale. Hästi tehtud töö toob teile kiitust, hea teenimine toob au Kristusele.

See teenimine peab tooma au meie Issandale ja Päästjale Jeesusele Kristusele!

Juhul, kui te mainite, et me teenime Isa ja te ei muuda saidi sisu, siis võite selle materjali paljundada ja kasutada. Me palume samuti, et te ütleksite kuulajatele või lugejatele, kust te selle materjali saite: www.proword.eu, mis on Sõna kuulutamine! (CEF International Bible Teaching Ministry).