CzeslawBassara

Czesław Bassara

Drodzy Przyjaciele!

Witamy Was na stronie „Ogłaszanie Słowa!”. Chcemy być dla Was błogosławieństwem, bo Biblia, Boże Słowo, stało się błogosławieństwem dla nas.

Celem tej służby nie jest nauczanie o misji ani o metodologii, ani o programach Społeczności Ewangelizacji Dzieci. Strona ta jest o Biblii, to znaczy przedstawia kazania biblijne, zarysy kazań i artykuły o tym, jak lepiej zrozumieć i stosować Biblię w życiu.

Im bardziej zagłębimy się w Słowie Bożym, tym szerzej będziemy w stanie pozyskiwać nowe pokolenie dla Chrystusa! Kiedy będziecie posługiwać się tymi materiałami, prosimy o Wasze modlitwy.

dr  Czesław Bassara

Czy ta strona jest dla Ciebie błogosławieństwem?Wyniki

Ogłaszanie Słowa!

„Ogłaszanie Słowa” to Międzynarodowa Służba Nauczania Biblii w ramach Społeczności Ewangelizacji Dzieci. Celem tej służby jest wyjście naprzeciw potrzebom personelu CEF na całym świecie poprzez międzynarodową służbę nauczania Biblii. Strona ta jest także błogosławieństwem dla tych, którzy poważnie traktują Biblię jako Słowo Boże.

Służba ta reprezentuje CEF na różne sposoby i podczas rozmaitych przedsięwzięć:

NAUCZANIE I ZWIASTOWANIE

Na Instytutach Szkoleniowych CEF
Reprezentowanie CEF i nauczanie w szkołach biblijnych i seminariach
Przemawianie na konferencjach, zjazdach i nabożeństwach kościelnych

REPREZENTOWANIE CEF

Odwiedzanie pastorów i przywódców chrześcijańskich
Reprezentowanie CEF na forach międzynarodowych, konsultacjach i konferencjach

PISANIE

Pisanie rozważań i artykułów. Większość z nich pojawi się na tej stronie.

James N.  Spurgeon napisał:

„Praca ma miejsce na podstawie twojego wyboru, służba na podstawie Powołania przez Chrystusa.  Za pracę masz nadzieję otrzymać wynagrodzenie, a w służbie oddajesz to, co masz. W pracy dajesz coś, aby coś otrzymać; w służbie oddajesz coś, co zostało ci wcześniej darowane. Praca polega na twoich zdolnościach, służba polega na twojej dyspozycyjności dla Boga. Praca wykonana dobrze przynosi ci chwałę, służba wykonywana dobrze przynosi chwałę Chrystusowi”.

Ta służba ma przynieść cześć naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi.
 

 

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).