Este acest site o binecuvântare pentru tine?Rezultate

Ei au lăsat totul şi L-au urmat

Luca 5: 1-11

Planul nr. 1
Dumnezeu este gata să te înveţe!

Într-o zi Isus stătea lângă lacul Ghenezaret, şi oamenii Îl îmbulzeau ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 5: 1).

Lecţia numărul 1
Dacă eu sunt gata să ascult, Dumnezeu este gata să mă înveţe!

Planul numărul 2
Dumnezeu este gata să-ţi arate puterea Lui!

„Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieşiseră din ele să-şi spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon: şi l-a rugat s-o depărteze puţin de la ţărm. Apoi a şezut jos, şi învăţa pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: “Depărteaz-o la adânc, şi aruncaţi-vă mrejile pentru pescuire”. Drept răspuns, Simon I-a zis: “Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit, şi n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejile!” După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarăşilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit şi au umplut amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile.“ (Luca 5, 2-7).

Lecţia numărul 2
Dacă eu sunt gata să fiu ascultător, Dumnezeu este gata să-mi arate puterea Lui!

Planul numărul 3
Dumnezeu este gata să te folosească!

„Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus, şi I-a zis: “Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos”. Fiindcă îl apucase spaima, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, din pricina pescuirii, pe care o făcuseră. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarăşii lui Simon. Atunci Isus a zis lui Simon: “Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni”. Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul, şi au mers după El.“ (Luca 5, 8-11).

Lecţia numărul 3
Dacă eu sunt gata să fiu smerit, Dumnezeu este gata să mă folosească!

Lecţii din partea lui Dumnezeu:

Dacă eu sunt gata să ascult, Dumnezeu este gata să mă înveţe!

Dacă eu sunt gata să fiu ascultător, Dumnezeu este gata să-mi arate puterea Lui!

Dacă eu sunt gata să fiu smerit, Dumnezeu este gata să mă folosească!


Czeslaw Bassara ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , www.proword.eu)


Traducere: Magdalena Frîncu
Corectare: Ana Şeican şi Cristina Baca

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).