Da li vam je ova stranica na blagoslov?Rezultati

Kratak pregled propovedi

Blagoslovi zahvalnosti

1.    Zahvalnost je izraz duhovnog života

Luka 17, 11-18
Gde je ostalih devet?

2.   Zahvalnost donosi Bogu slavu

Dela 3, 7-11
Svojom zahvalnošću ohrabrujemo druge.

Opširnije: Blagoslovi zahvalnosti

   

Bog u Avramovom životu

1. knjiga Mojsijeva 12, 8

Izgradnja žrtvenika

Ako analiziramo Avramov život možemo da primetimo njegov jako prisan odnos sa Bogom. Avram je gradio žrtvenike i molio se Bogu. Jedina stvar koju saznajemo o Avramu jeste da je gradio žrtvenike. Nigde ne piše da je gradio palate, na primer. Na kraju svog života je sagradio grob za Saru. Zato, kuda god bi išao, gradio je žrtvenike i svaki događaj u njegovom životu je bio povezan sa Bogom. Na osnovu Avramove izgradnje žrtvenika, možemo da napravimo kratki pregled njegove biografije.

Avram je slavio Boga. To je bilo njegovo najvažnije zanimanje. Slavio ga je na primer:

  • kada se vratio iz Egipta (1. Moj. 13, 2-4)
  • kada je video veličinu obećane zemlje (1. Moj. 13, 14-18)
  • kada mu se Gospod objavio i kada je promenio njegovo ime iz Avram u Avraam (1. Moj. 17, 3-5)
  • kada je uspostavio savez sa Avimelehom u Virsaveji (1. Moj. 21, 33).

Graditi žrtvenike nije bio lak posao. Bilo je potrebno kamenje i malter. Najteže za Avrama je bilo da izgradi žrtvenik na brdu Morija. Izgradnja ovog žrtvenika verovatno nije „slomila njegovu kičmu“ ali je slomila njegovo srce. Znao je da je žrtvenik koji gradi, bio za njegovog sina. U Božjim očima, Avram je žrtvovao svog sina. Ovan se nije slučajno pojavilo. Bog ga je pripremio.

Opširnije: Bog u Avramovom životu

   

Cela porodica služi Bogu

Postoji sve više porodica, u kojima deca ne slede Gospoda Boga. Bog želi da mu cele porodice služe.

Pravila koja je dao Bog
  • Otac (Ef. 5, 23; 1. Tim. 3, 4-5).
Otac treba da vodi porodicu u sledećim oblastima:

Učenju Božje reči (uputstva).

Molitvi sa porodicom.

Primernom životu.

Treba da voli svoju ženu i decu.

Da bude saosećajan i nepokolebljiv.  

Opširnije: Cela porodica služi Bogu

   

Dolazim uskoro! Gospod Isus.

Otkrivenje 3, 11-12

1. „Dolazim uskoro!“

1.1 „Dolazak“ Gospoda Isusa u Efes, Pergam i Sard je nagoveštavao dolazak suda, ali Njegov dolazak u Filadelfiju je bio sa ciljem da nagovesti kraj njihovim patnjama.  

1.2 „Dolazim uskoro“ je upozorenje ugnjetačima ali i ohrabrenje ugnjetenima.  

1.3 Hrišćani uvek treba da su spremni za Hristov dolazak (Otk. 3, 3) Povratak Gospoda Isusa, koji će biti iznenadan i neočekivan, nas poziva na ustrajnost i vernost u službi.  

2. Hram

Vreme oslobođenja, o kojem piše u Otk. 3, 10 se ovde poistovećuje sa povratkom Gospoda Isusa po Njegovu crkvu. Hram se odnosi ili na Hiljadugodišnje carstvo ili na Novi Jerusalim. Istinski vernik će dobiti mesto pred Bogom, gde će da Mu služi i da Ga slavi.

Opširnije: Dolazim uskoro! Gospod Isus.

   

Gledajmo na Gospoda Isusa!

Gledajući na Načelnika vere i Svršitelja Isusa, koji mesto određene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu, i sede s desne strane prestola Božijeg. Pomislite, dakle, na Onog koji je takvo protivljenje protiv sebe od grešnika podneo, da ne oslabe duše vaše i da vam ne dotuži.  
Ako u svom životu ne postavimo sami sebi prioritete, uradiće to drugi ljudi i okolnosti, umesto nas. Ovo može da dovede do problema kao što su brige i očajanje.

1. Gospod Isus je znao šta je Njegova svrha      

A Isus mu reče: „Danas dođe spasenje kući ovoj; jer je i ovo sin Avraamov. Jer je Sin čovečiji došao da nađe i spase šta je izgubljeno“ (Luka 19, 9-10).

Jer Bog ne posla Sina svog na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroz Njega. Koji Njega veruje ne sudi mu se, a koji ne veruje već je osuđen, jer ne verova u ime Jedinorodnog Sina Božijeg (Jovan 3, 17-18).

U Lukinom Jevanđelju 15, 1-11 se susrećemo sa stvarima koje su bile izgubljene:

Ovca koja se izgubila zbog spleta određenih okolnosti.

Novčić, koji se slučajno izgubio.   

Sin, koji se namerno izgubio.  
Pre nego odredimo svoje prioritete, moramo da znamo šta je naša svrha.  

Opširnije: Gledajmo na Gospoda Isusa!

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
James N. Spurgeon (Džejms N. Sperdžen) je napisao:
 
Vaš posao je vaš izbor, služba je Hristov poziv. U poslu očekujete da dobijete, u službi očekujete da dajete. U poslu dajete nešto da bi ste nešto dobili, u službi vraćate to šta ste dobili. Posao zavisi od vaših sposobnosti a služba je zasnovana na vašoj zavisnosti od Boga. Dobro urađen posao vam donosi pohvalu, dobro urađena služba donosi slavu Hristu.  

Sa ovom službom želimo da donesemo slavu našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu.  
 
Materijale sa ove Web stranice možete da kopirate i da ih koristite pod uslovom da navedete izvor, spomenete našu službu našem nebeskom Ocu, i da ne menjate njihov sadržaj. Molimo vas da svojim slušaocima ili čitaocima navedete adresu naše Web stranice sa koje ste preuzeli propovedi: www.proword.eu, „Proclaiming the Word“ (Međunarodna služba biblijskog podučavanja Dečije misije).