CzeslawBassara

Czesław Bassara

Kära vänner!

Vi välkomnar er till vår hemsida “Förkunna ordet”! Vi vill vara till välsignelse för er eftersom vi själva blivit välsignade av Guds Ord, Bibeln.

Målsättningen med denna tjänst är inte att lära ut mission, inte metoder eller CEFs program. Det handlar här om Bibeln, vilket innebär predikningar, predikoutkast och artiklar om hur vi bättre kan förstå och tillämpa Bibeln.

Ju djupare vi går in i Guds Ord, desto mer kommer vi att kunna nå ut till och nå den nya generationen för Kristus. När du använder dig av detta material uppskattar jag om du också ber för “Proclaiming the Word”s tjänst.

Dr. Czesław Bassara

Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Förkunna ordet!

'Förkunna ordet' är den internationella bibelundervisningstjänst som Child Evangelism Fellowship Inc. erbjuder.Den vill möta de andliga behov som CEFs medarbetare världen över har. Detta blir också till välsignelse för var och en som uppriktigt tror att Bibeln är Guds Ord.
Denna tjänst representerar CEF vid olika sammankomster och händelser:

GENOM UNDERVISNING OCH FÖRKUNNELSE

Genom att undervisa vid CEFs institut i olika länder,
Genom att representer CEF och underrvisa i bibelskolor och på seminarier,
Genom att tala vid konferenser, retreater och på gudstjänster.

GENOM ATT REPRESENTERA CEF REPRESENTING CEF

Genom att besöka pastorer och kristna ledare, representera CEF vid internationella forum, rådgivande sammankomster och på konferenser.

GENOM ATT SKRIVA WRITING

Genom att skriva artiklar och insändare. De flesta kommer att finnas tillgängliga på denna hemsida.

James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!

 
James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!