Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Czeslaw Bassara

1948  föddes Dr. Bassara in i en kristen familj i Brezszcze nära Oswiecim (Auschwitz) i Polen.
 
1965 lärde han känna Herren och startade samma år upp ett kristet arbete bland barn i Polen, studerade och arbetade samtidigt i området kring Oswiecim fram till 1969.

1969 - 1974 studerade han teologi vid Kristna Teologiska Högskolan i Warsawa, Polen.

1972 gifte sig Czesław med Helena. De fick två barn, Bogdan (född 1975) och Dorota (född 1979).  Båda är gifta och arbetar tillsammans med sina makar (Agnieszka och Konrad) med CEF (Child Evangelism Fellowship).

1975 tog Dr. Bassara sin Masters Degree i teologi i Polen.

1976 genomgick han CEFs ledarinstitut i Kilchzimmer, Schweiz.
 
1969 – 1990 organiserade Dr. Bassara barn-och ungdomsabete och utbildade lärare och föräldrar inom samma område i Polen.

1982 – 1990 grundade han församlingar och undervisade i bibelskolar och evangelikala kyrkor i Polen.

1991 fram till 2006/2007 ledde han tillsammans med sin fru Helena CEFs arbete inom Central-och Östeuropa. De fokuserade särskilt på CEFs arbete i Ryssland och Centralasien och fanns samtidigt till som rådgivare för inhemska ledare i 30 olika länder. De var också medlemmar av CEFs Europaråd.

2000 – 2006 studerade Dr. Bassara för sin doktor i teologi vid Evangelical Theological Faculty i Heverlee/Leuven, Belgien.

2006 fick han sin PhD i systematisk teologi: ‘Postmodern Hermeneutics and the Evangelical Response.’

2008 startade han upp ‘Proclaiming the Word!’ som är CEFs internationella bibelundervisningstjänst.

Dr. Czesław Bassara talar engelska, tyska, ryska, polska och esperanto. Hans tjänst som bibellärare har fört honom till mer än 60 länder inom alla kontinenter.
 
Till sist, mina bröder, be för oss
att Herrens Ord får ha framgång
och blir ärat, så som det har blivit hos er.
(2 Tess. 3: 1)
James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!