Blir du hjälpt och välsignad av denna hemsida?Resultat

Predikoutkast

Varför bör vi engagera oss i missionsarbete?

Matt. 28:18-20;
Mark. 16:15;
Joh. 20:21;
Rom. 10:13-15;
Apg. 13:2-4.


Det är ett historiskt faktum att nationer utan Evangelium har större fattigdom, kriminalitet, fler sjukdomar, trasiga familjer, oäkta barn, girighet, korruption och krig än de länder som tillåter  Evangelium att predikas fritt.

Historien visar oss att 14,530 krig har utkämpats under 6,000 år. Det betyder i medeltal 2,6 krig per år. Det kostade Caesar $.75 att döda en av fiendens soldater. Det kostade Napoleon $3,000. I första världskriget gav vi $21,000 för varje dödad fiende. Under andra världskriget kostade det $200,000 för varje dödad fiende. Modernt krig kostar runt $1,000,000 per dödad person.

Läs mer: Varför bör vi engagera oss i missionsarbete?

   

Varför behöver vi en mission för barn?

Aposteln Paulus förklarar I Rom. 1:16 att Evangelium är “Guds kraft till frälsning för var och en som tror”. Jesu avskedsbefallning till oss var “Förkunna de goda nyheterna för allt skapat”(Mark. 16:15).

1. Den första och viktigaste orsaken till att vi behöver en mission bland barnen är och förblir Herren Jesu befallning. Vi kristna kan inte undvika eller undkomma denna befallning. Herren Jesus vill att barnen ska komma till Honom (Mark. 10:14; Matt.. 18:14). Biblisk evangelisation innebär att vi måste evangelisera bland alla människor, även barnen.

2. Barn har andliga behov. Utan Herren Jesus är de andligt döda. De har ett syndaproblem och behöver tro på Herren Jesus.

3. Barn kan ta emot Evangelium i enkel förtröstan. Pat Verbal, kristen författare för barn och konsult åt the International Network of Children´s Ministry, konstaterar att 75-85 % av alla kristna idag kom till tro innan de var 15 år gamla.

Läs mer: Varför behöver vi en mission för barn?

   

Vilket budskap behöver barnen i vår värld idag?

1. De behöver höra om Gud

Gud är frälsningens källa. Barn behöver få höra vem Gud är och vad Han gör. Barn kommer aldrig att förstå hur de själva är ansvariga för sina synder om de inte först har fått en klar bild av Gud.

Det är därför som vi lär barnen följande:
  • Gud har gjort dig (Apg.17:23-29): Du är ansvarig inför Gud.
  • Gud har talat till dig genom Bibeln (1 Kor. 3-4): Du har ansvaret att lyssna på vad Han har att säga dig.
  • Gud är helig och rättfärdig (Apg 17:31): Han måste döma dig.
  • Gud är god och Han älskar dig (Joh 3:16): Han har gjort det möjligt för dig att bli frälst.

Läs mer: Vilket budskap behöver barnen i vår värld idag?

   

Vad betyder Guds Ord för mig?

Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om.  Du vet ju av vilka du har lärt det. 2 Tim. 1:14
 
1. Förbliv vid de sunda ord som du lärt dig.
Uttrycket “mönster” (se engelskans översättning “pattern” i 2. Tim 1:14) betyder “designat av en arkitekt”. Redan från allra första början i församlingens historia fanns det en klar definition av den sunda läran. Den var den standard som all undervisning prövades inför. Paulus varnade Timoteus för att ändra på denna standard. Om han gjorde det skulle han inte ha något som han kunde pröva de lärare han arbetade tillsammans med utifrån. Även vi, i 21 århundradet, behöver hålla oss till det som aposteln Paulus lärde under första århundradet. I församlingens begynnelse fanns det en filosofi känd som antinomiansim som var vida spridd. Den sade “vi  behöver inte bry oss om Guds förordningar”. Samma lära lever än idag och säger att vi “är inte under lagen utan under nåden”. Den proklamerar att Nya Testamentet bara är en samling kärleksbrev och inte har några förordningar om hur vi ska leva. En del förkastar det som kallas för “mönsterteologi”. Visar inte orden “förbli vid det mönster som du lärt dig” att det finns förordningar från Gud (se: 1 Kor. 9:21; Gal. 6:2), som vi bör leva efter?

Läs mer: Vad betyder Guds Ord för mig?

   

Vi behöver Guds uppmuntran i tider då vi lätt tappar modet

Hebr. 10:23,35 – Alla Guds barn behöver uppmuntran!

1. Isak behövde uppmuntran: “Jag ska välsigna dig i det land där det råder hungersnöd!”

HERREN uppenbarade sig för Isak och sade: “ »Drag icke ned till Egypten; bosätt dig I det land som jag utväljer åt dig. Stanna ett tag i detta land så kommer jag att vara med dig och välsigna dig. Ty åt dig och din säd ska jag ge detta land och ska bekräfta den ed som jag svor åt din fader Abraham.”  (1.Mos. 26:2-3).

(1. Mos. 26:12-13).

När Isak stod inför hungersnöd i landet där han levde, sade Gud till honom att han inte skulle dra till Egypten utan stanna kvar där han var.  Gud lovde Isak att Han skulle välsigna honom i detta land. Och Gud gav Isak framgång så att han kunde så och skörda hundrafalt i detta land.  Isak och hans familj fortsatte att växa i antal och hade sådan framgång att han blev riktigt rik.  
På samma sätt välsignar Gud oss inom de områden där vi upplever kamp, tillkortakommanden och blir sårade. Kanske vi är frestade att springa bort från situationer där vi upplever smärta och känner oss hotade.

Gud lovar att demonstrera sin stora makt för vår skull och låta oss ha framgång just där vi upplevt tillkortakommanden och känt oss hotade.

Läs mer: Vi behöver Guds uppmuntran i tider då vi lätt tappar modet

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Start < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Slut >>
James N. Spurgeon skrev:

Ett arbete är något du själv väljer; en kallelse däremot är något som Kristus ger dig i uppdrag att göra. I ett arbete förväntar du dig att få något tillbaka; i en kallelse däremot finns du till för att ge. I ett arbete ger du något och får något; i en tjänst ger du tillbaka något som du redan har fått. Ett arbete är beroende av dina förmågor; en tjänst däremot beror av din tillgänglighet för Gud. Ett väl utfört arbete ger dig beröm; en tjänst däremot ger Kristus äran.    

Denna tjänst finns till för att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus ska bli ärad!